Geologický, hydrogeologický prieskum

Chystáte sa stavať a potrebujete vykonať hydrogeologický prieskum alebo hľadáte úrad geodézie a kartografie vo vašej lokalite?

Ak ešte len stojíte pred kúpou konkrétneho vybratého pozemku, geologický a hydrogeologický prieskum vám lenže pomôže ušetriť veľké výdavky, ale aj nemalé starosti pri výstavbe domu.

Totiž, ak sa chystáte stavať, bolo by pre vás veľmi prospešné, keby ste poznali zloženie a vlastnosti hornín, ktoré sa nachádzajú pod povrchom pozemku. Dôležité je vedieť či vám vôbec zloženie pôdy a hornín a tiež stav spodných vôd, vôbec umožní realizovať plánovanú stavbu.
Pozemok môže mať totiž nestabilné podložie, môžu ho tvoriť staré, zasypané skládky alebo sa pod ním môžu nachádzať staré štôlne či dokonca jaskynný systém.

Firmy 1-3 z 3

Čo je cieľom geologického a hydrogeologického prieskumu?

V takýchto prípadoch je potrebné hneď pri projektovaní stavby počítať s niektorými zvýšenými nárokmi na niektoré jej konštrukčné vlastnosti, napr. na konštrukciu základov.
Nemajte však obavy, vo väčšine prípadov, ide pri výkone geologického a hydrogeologického prieskumu iba o orientačné posúdenie pozemku, ktoré vám geológ vyhotoví na základe už dostupných geologických máp.

Partneri sekcie

  • HUTYX