Izolácia proti zemnej vlhkosti

Ak vám do domu vniká voda z pôdy, zrejme vás čaká montáž izolácie proti zemnej vlhkosti.

„Zdravé“ základy domy totiž potrebujú predovšetkým kvalitnú izoláciu, ktorá bude ochraňovať objekt pred nepriaznivými účinkami vody a zabráni tak jeho trvalému poškodeniu. Takáto izolácia sa nazýva hydroizoláciou a patria k nej hydroizolácie spodnej stavby domu, stenových konštrukcií a tiež izolácie podlahových konštrukcií.

Firmy 1-13 z 13

 

Hydroizolácie sa z hľadiska hydrofyzikálneho zaťaženia rozdeľujú na:

izolácie proti zemnej vlhkosti
- izolácie proti gravitačnej (stekajúcej) vode
- izolácie proti tlakovej vode
- izolácie proti agresívnej vode


Jedným z najnebezpečnejších spôsobov ako môže voda prenikať do domu je tzv. zemná vlhkosť, preto je kvalitná izolácia proti zemnej vlhkosti  veľmi dôležitá. O zemnej vlhkosti hovoríme vtedy, ak voda vniká do objektu hydroskopicky,  môže ísť o zrážkovú ale aj spodnú vodu.
V minulosti sa proti zemnej vlhkosti využívali materiály asfalt a decht, dnes sú to vodotesné izolácie na báze asfaltu. Najčastejšie používanými sú oxidované pásy s hrúbkou 2,4 - 4 mm alebo PVC fólie s hrúbkou 0,6 - 1 mm, ale často sa môžeme stretnúť aj s penetračnými nátermi na báze asfaltu či asfaltovými stierkami.

Izolácia proti zemnej vlhkosti - Materiály

Partneri sekcie

 • JF - kurzy BOZP
 • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

 • Izolácia stavby proti zemnej vlhkosti

  Izolácia stavby proti zemnej vlhkosti

  Izolácie proti vlhkosti pórovitého prostredia (zemná vlhkosť) sa navrhujú tam, kde sa nevyskytuje stekajúca alebo tlaková (ani zadržaná) voda a okolitá zemina je priepustná.

 • Ako na hydroizoláciu spodnej stavby

  Ako na hydroizoláciu spodnej stavby

  Nejeden z nás už zažil nepríjemné prekvapenie vo forme vlhkých fľakov na stenách, ktoré sa objavili napríklad po nárazovom daždi. Ešte podstatne horšie je, ak sa vlhké miesta v dome objavujú alebo vyskytujú bez predchádzajúcej viditeľnej príčiny.

 • Podrezávanie muriva

  Podrezávanie muriva

  V mnohých, najmä starších stavbách rodinných domov sa neraz stretávame z javom, ktorý nazývame vlhnutie muriva. Nepríjemné vlhké mapy, ťahajúce sa po stenách a stúpajúce v mnohých prípadoch až po stropy prízemia,...

 • Podzemná voda v pivnici

  Podzemná voda v pivnici

  Aj vy stojíte pred rozhodnutím, či podpivničiť nový dom? Priestory naviac by sa zišli, ale vášmu rozhodnutiu bráni výška hladiny podzemnej - spodnej vody, ktorej prítomnosť na vašom pozemku zistili odborníci pri hydrogeologickom prieskume?

 •