Ukončenie a prevádzka stavby

Čo vás ešte čaká po ukončení stavby, skôr než sa nasťahujete... Po ukončení akejkoľvek stavby, teda aj stavby rodinného domu, je povinnosťou stavebníka, aby požiadal stavebný úrad o kolaudačné rozhodnutie, ktoré oficiálnou cestou povolí užívať stavbu.

Jeho vydaniu predchádza kolaudačné konanie, v ktorom úrad skúma, či bola stavba realizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a či tým pádom, boli splnené všetky podmienky pre výstavbu.

Ukončenie a prevádzka stavby - Firmy

Firmy 1-5 z 5


Po overení stavu, ktorý potvrdí dodržanie všetkých podmienok a predpisov a pokiaľ účastníci konania nevyjadria ďalšie podmienky, vydá stavebný úrad rozhodnutie, v ktorom povolí užívanie stavby a určí ešte jeho podmienky.

Súčasťou dokumentácie, ktorá je potrebná k žiadosti o kolaudáciu, sú aj rôzne revízne správy týkajúce sa napr. elektrických kotlov, bleskozvodov a ďalších zariadení, lynových zariadení a tiež komína. Tieto revízie, čiže skúšky, môžu vystavovať len osoby oprávnené.

Pojmy kontrola a revízia nie sú rovnaké. Kontrola spotrebiča či zariadenia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a odskúšaním zisťuje bezpečný stav alebo chod.
Revízia je súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou alebo skúšaním a meraním zisťuje stav z ohľadu na jeho bezpečnosť. Výsledky revízie sú spracované do výsledného protokolu – revíznej správy.

Ukončenie a prevádzka stavby

ČlánkyViac článkov >>

 • Požiarna bezpečnosť v bytových domoch a skryté hrozby

  Požiarna bezpečnosť v bytových domoch a skryté hrozby

  Požiarna bezpečnosť je jedným zo základných požiadaviek kladených na stavbu, respektíve na jej zhotovenie či rekonštrukciu. Pod pojmom požiarna bezpečnosť stavby je nutné si predstaviť súbor faktorov, ktorých výsledkom je bezpečnosť osôb...

 • Základné požiadavky na zaistenie požiarnej bezpečnosti bytových domov

  Základné požiadavky na zaistenie požiarnej bezpečnosti bytových domov

  V prípade požiaru musia stavebné objekty spĺňať niektoré podmienky, zabezpečujúce bezpečnosť obyvateľov. Prečítajte si, ako ste na tom, práve vy!

 • Energetická certifikácia budov a energetický certifikát

  Energetická certifikácia budov a energetický certifikát

  Energetická certifikácia budov je vlastne hodnotenie ich energetickej náročnosti, na základe ktorého získa daná nehnuteľnosť certifikát, v ktorom bude potvrdené jej zaradenie do určitej energetickej triedy.

 •