Ak chcete odstrániť starú stavbu, čakajú vás búracie a demolačné práce

Chcete zbúrať starý dom a postaviť si nový? Kontakty na firmy so zameraním na demolačné práce a búracie práce vo vašom okolí, nájdete v katalógu stavebných firiem a spoločností.

Kúpili alebo zdedili ste pozemok so starou stavbou? Zistili ste, že táto pôvodná stavba nevyhovuje vašim požiadavkám a jej rekonštrukcia by vás vyšla viac ako stavba nového domu?
Čaká vás teda jej odstránenie.
Na búracie práce však potrebujete povolenie na odstránenie stavby. Požiadať o môžete príslušný stavebný úrad alebo obecný úrad.

Firmy 1-4 z 4

 

K žiadosti je potrebné pripojiť niekoľko podstatných dokumentov, akými je v prvom rade list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, výkresy úprav pozemku, technologický opis prác i doklady o riešení so zainteresovanými orgánmi štátnej správy, životného prostredia a dodávateľmi inžinierskych sietí. Okrem toho je v žiadosti potrebné uviesť aj dôvody, ktoré vás vedú k likvidácii stavby a tiež popísať aj spôsob budúceho využívania pozemku.
 

Pokiaľ povolenie získate, je pred zahájením samotných búracích či demolačných prác odpojiť všetky prípojky, na ktoré bola pôvodná stavba napojená.

Rozdelenie búracích a demolačných prác

Búracie a demolačné práce je možné rozdeliť na niekoľko skupín a to podľa použitej technológie.
a.) ručné postupné rozoberanie objektu ( pomocou kladív, páčidiel, zbíjačiek, atď.)
b.) búracie práce pomocou ťažkých strojov (buldozéry, bagre)
c.) demolačné práce s použitím výbušnín (špeciálne prípady, kedy môžu byť práce vedené len odborníkov v tejto oblasti.
 

Búracie a demolačné práce musia byť nutne vykonávané veľmi pozorne a pri ich realizácii treba dbať na bezpečnostné postupy a predpisy. Na ich dodržiavanie musí dozerať odborný dozor.

 

Partneri sekcie

  • HUTYX