Vytýčenie stavby

Vytýčenie stavby predstavuje vlastne vyznačenie jej priestorovej polohy v konkrétnom teréne podľa vypracovanej a schválenej projektovej dokumentácie. Je to činnosť, pri ktorej sa zväčša železnými roxormi vytyčuje obvodové murivo alebo obvod základov. Stavba sa však môže vytyčovať aj priamo stavebnými lavičkami.

Firmy 1-3 z 3

Videá pre tému: Vytýčenie stavby, zemné práceviac videí


Ku korektnému vytýčeniu stavby je potrebné poznať vytyčovacie súradnice. Pre ich výpočet je dôležité:

- osadenie objektu v rámci pozemku
- pôdorys prvého nadzemného podlažia objektu
- určená výšková kóta alebo relatívna výška osadenia napr. od výšky osi príjazdovej komunikácie

Dokumentácia, ktorú získate po vytýčení stavebného objektu a vyznačení stavebnej nuly, sa nazýva Vytýčenie stavebného objektu a je potrebné ho predložiť pri kolaudácii domu.

Vytýčenie stavby, zemné práce

Partneri sekcie

  • JF - kurzy BOZP
  • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

  • Základy stavby na jar či na jeseň?

    Základy stavby na jar či na jeseň?

    V zásade platí, že základy stavby sa nesmú betónovať, keď je pôda zamrznutá. Taktiež by mal betón mať dostatok času na dozretie a to minimálne 3 týždne do príchodu silných mrazov.

  •