O malých domových veterných a vodných elektrárňach

Pre a proti malých veterných a vodných elektrární.
Budúcnosť energetiky sa skrýva v obnoviteľných (teda nevyčerpateľných) zdrojoch energie, ktoré sa dajú využiť na výrobu elektrickej energie. Patrí k nim aj vietor.

Domáce malé veterné elektrárne na výrobu elektrickej energie pre domácnosť nájdu svoje využitie v miestach, kde sa nenachádza prípojka na rozvod elektrickej energie prostredníctvom inžinierskych sietí.


Elektrický prúd vyrobený prostredníctvom domácej veternej elektrárne môže pokojne slúžiť na osvetlenie, ohrev vody, napájanie elektrických spotrebičov v domácnosti, ale i na čerpanie vody zo studne, napríklad na chate, chalupe alebo v karavane.

Malé vodné elektrárne

Aj vodné elektrárne patria medzi obnoviteľné zdroje energie, na Slovensku hrá v prospech ich výstavby aj veľkosť vodných tokov.
Ako malé vodné elektrárne sa označujú elektrárne s inštalovaným výkonom do 10 MW, ktoré sú ekologicky nezávadným a stabilným zdrojom elektrickej energie. Účinnosť premeny vodnej energie na elektrickú je približne 90%, čo znamená najvyššiu účinnosť zo všetkých typov elektrární.
Výstavbe malej vodnej elektrárne musí predchádzať starostlivý výber lokality a musí byť vypracovaný projekt, ktorý zahŕňa analýzu viacerých, veľmi dôležitých faktorov.
Výstavba malej vodnej elektrárne je síce finančne a tiež časovo veľmi náročná, ale po výstavbe potrebuje na údržbu už len minimálne náklady.

Partneri sekcie

 • JF - kurzy BOZP
 • Adlo
 • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

 • Výpočet energie toku pri stavbe malej vodnej elektrárne

  Výpočet energie toku pri stavbe malej vodnej elektrárne

  Vodné elektrárne sú založené na premene energie uloženej vo vodných tokoch v podobe prúdenia. Výpočet energie toku zodpovedá súčinu dvoch veličín.

 • Typy malých vodných elektrární

  Typy malých vodných elektrární

  tomto smere najmä malé vodné elektrárne. Malé vodné elektrárne väčšinou pracujú na menších tokoch, ktorých prietok sa mení v závislosti na ročnom období a úhrne zrážok.

 • Inštalácia domovej veternej elektrárne – pre a proti

  Inštalácia domovej veternej elektrárne – pre a proti

  Chcete si doma vyrábať energiu z vetra a znížiť tak svoj účet za elektrinu? Aké možnosti využitia ponúka malá veterná elektráreň?

 • Stavba mikro a malej veternej elektrárne

  Stavba mikro a malej veternej elektrárne

  Štandardy a limity pre umiestňovanie veterných elektrární sú obsiahnuté v smernici Ministerstva životného prostredia z 21, apríla 2010 č 3/2010 – 4.1.

 • Povolenie na stavbu malej veternej domovej elektrárne

  Povolenie na stavbu malej veternej domovej elektrárne

  Pred stavbou malej domovej veternej elektrárne by ste mali poznať metodické usmernenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

 •