Revízie a odborné skúšky zariadení

Každé elektrické alebo plynové zariadenie, podlieha počas svojej prevádzke zmenám, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich bezpečnú prevádzku. Jedná sa o stárnutie, opotrebovanie vlhkosťou, teplotou, chemickým alebo mechanickým pôsobením. Stav elektrických a plynových zariadení je teda potrebné kontrolovať a to v presných, časovo určených intervaloch.

Firmy 1-4 z 4

Každá krajina má teda vybudovaný systém povinných pravidelných prehliadok a tiež skúšok, ktoré sa týkajú zariadení nielen priemyselných objektov, ale aj budov verejných a obytných.

 

Účelom revízií elektrických a plynových zariadení ale v neposlednom rade aj bleskozvodov a napríklad aj komínov je overenie si ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia.
Revízie zariadení rozoznávame prvé, ktoré musia byť vykonané po montáži zariadenia alebo rekonštrukcii vedenia.
Ďalšou skupinou sú revízie periodické alebo tiež pravidelné. Tie sa vykonávajú už na existujúcich zariadeniach v lehotách, ktoré stanovujú príslušné vyhlášky.

Revízie, odborné skúšky zariadení

ČlánkyViac článkov >>

 • Požiarna bezpečnosť v bytových domoch a skryté hrozby

  Požiarna bezpečnosť v bytových domoch a skryté hrozby

  Požiarna bezpečnosť je jedným zo základných požiadaviek kladených na stavbu, respektíve na jej zhotovenie či rekonštrukciu. Pod pojmom požiarna bezpečnosť stavby je nutné si predstaviť súbor faktorov, ktorých výsledkom je bezpečnosť osôb...

 • Základné požiadavky na zaistenie požiarnej bezpečnosti bytových domov

  Základné požiadavky na zaistenie požiarnej bezpečnosti bytových domov

  V prípade požiaru musia stavebné objekty spĺňať niektoré podmienky, zabezpečujúce bezpečnosť obyvateľov. Prečítajte si, ako ste na tom, práve vy!

 •