Obsah projektu na vydanie stavebného povolenia

Čo musí obsahovať projekt na vydanie stavebného povolenia? Projekt sa prikladá k žiadosti o stavebné povolenie v troch vyhotoveniach a musí obsahovať tak výkresovú ako aj textovú časť.

Čo je úlohou projektu na vydanie stavebného povolenia a čo musí byť jeho súčasťou?

Účelom projektu na vydanie stavebného povolenia je poskytnúť podklady pre stavebný úrad, ktorého úlohou je posúdiť navrhovanú stavbu v zmysle územného rozhodnutia. Projekt preto musí podať jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú informáciu o charaktere stavby.

Projekt na vydanie stavebneho povolenia - Firmy

Firmy 1-1 z 1

Videá pre tému: Projekt na vydanie stavebneho povolenia viac videí

video.jpg
obr.jpg

 

Okrem iného rieši projekt aj odstupy od hraníc pozemkov, odstupy od susedných domov, odstup od ulice, ochranné pásma a napojenie stavby prípojkami na jednotlivé inžinierske siete. V čiastkových zložkách projektu sú zdokumentované riešenia  jednotlivých častí stavby: architektúra, statika, vykurovanie, elektroinštalácia, rozvody vody a kanalizácie a tiež požiarna bezpečnosť.
Jeho obsah je ustanovený vyhláškou Stavebného zákonu a jeho cieľom je vydanie stavebného povolenia.

 

Obsah projektu na vydanie stavebného povolenia


- sprievodná správa
- súhrnná technická správa
- celková situácia stavby (zastavovací plán)
- stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov v mierke 1:100
- projekt organizácie stavby

 

Partneri sekcie

  • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

  • Ako vybaviť stavebné povolenie

    Ako vybaviť stavebné povolenie

    Aby váš sen o novom domove nezostal iba snom, je potrebné množstvo úkonov a to nielen stavebných. Aby ste vôbec mohli začať stavať, potrebujete stavebné povolenie.

  •