K zemným prácam patrí i vyrovnanie pozemku

Potrebujete vyrovnať pozemok alebo upraviť terén? Vyberte si firmu vo vašom okolí z katalógu stavebných firiem a spoločností.

Vyrovnanie pozemku pred a po stavbe

Pozemok pod samotnou stavbou sa upravuje a vyrovnáva už pre začatím výstavby. Rozsah terénnych úprav závisí od toho, či sa plocha vyrovnáva do jednej alebo viacerých úrovní, alebo či sa stavia na rovinatom alebo svahovitom teréne. Každý druh stavby si vzhľadom na pôvodný terén vyžaduje iné osadenie.

Vyrovnanie pozemku však prebiehajú väčšinou až po ukončení stavby domu a spadajú medzi dokončovacie zemné práce. Zasypávajú sa pri nich napr. výkopy a okolitý terén sa upravuje na projektovanú výšku upraveného terénu. Celý priestor, ktorý sa nachádza pod úrovňou domu sa zasypáva sypaninou, až kým nedosiahne úroveň domu.
Plocha terénu sa najčastejšie upravuje násypmi, pred ich realizáciou je však potrebné upraviť podložie a očistiť ho od ornice, porastov či bahna. V niektorých prípadoch sa odporúča aj zhutnenie podložia.
 

Terénne úpravy a modelovanie pozemku

Ku prácam s terénom patrí nielen vyrovnanie pozemku alebo jeho časti, ale tiež terasovanie, svahovanie, úprava terénu pomocou oporných múrikov ale napríklad i jeho modelovanie. Je to vlastne úprava terénu do prirodzených tvarov, teda miernych vyvýšenín alebo opačne priehlbín. Prechod medzi týmito útvarmi však musí byť veľmi plynutý, aby pôsobil čo najviac prirodzene a zanechával dojem prirodzene zvlneného terénu.

Firmy 1-2 z 2

Videá pre tému: Vyrovanie pozemku, terénne úpravyviac videí

obr.jpg

Partneri sekcie

  • HUTYX