Projektová dokumentácia v zmysle stavebného zákona

Čo musí obsahovať projektová dokumentácia stavby a kto vám ju zaobstará? Obráťte sa na odborníkov a vyhľadajte projektanta či projekčnú kanceláriu vo vašom okolí.

Čo je projektová dokumentácia stavby a čo tvorí jej obsah?

Projektová dokumentácia stavby je súbor schém, výkresov a textov, ktorý slúži ako popis stavby určenej pre stavebný proces. Jej obsah je určený platným stavebným zákonom.
Pre celé Slovensko je z hľadiska rozvoja a ochrany životného prostredia spracovaná zemnoplánovacia dokumentácia, ktorá rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia a zasúlaďuje a riadi jeho využívanie.

Projektová dokumentácia stavieb - Firmy

Firmy 1-2 z 2

Územnoplánovacia dokumentácia sa spracováva pre niekoľko stupňov: celoštátny, regionálny, pre obce a pre časti obce.
Túto dokumentáciu obstarávajú orgány územného plánovania, teda obce, okresné a krajské úrady. Ústredným orgánom územného plánovania je ministerstvo životného prostredia.

Ak chcete realizovať stavbu, musíte ešte pred začatím výstavby požiadať úrad životného prostredia v obci kde chcete stavať, o územné rozhodnutie o konkrétnom mieste stavby. Pre každého stavebníka je uľahčením práce, zveriť túto úlohu niektorej z projekčných kancelárií.
Kvalitní projektanti či projekčná kancelária väčšinou poskytuje činnosti v oblasti projektovania zamerané na všetky projektové stupne stavebnej dokumentácie – od návrhu individuálneho konceptu alebo štúdie stavby, vyhotovenia jej vizualizácie, cez spomínanú projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačný projekt.

Projektová dokumentácia stavieb

Partneri sekcie

 • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

 • To najdôležitejšie, čo by ste mali vedieť o povoleniach, ak chcete stavať

  To najdôležitejšie, čo by ste mali vedieť o povoleniach, ak chcete stavať

  Čo treba vybaviť na úradoch pred stavbou? Kedy potrebujete vybaviť stavebné povolenie a kedy stačí ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav alebo udržiavacích prác? Ktoré stavebné práce možno realizovať aj bez ohlásenia?

 • Pozemkové právo a právne vzťahy k nehnuteľnostiam

  Pozemkové právo a právne vzťahy k nehnuteľnostiam

  Konferencia o zmenách stavebného a katastrálneho zákona, 24. marca 2015 v Bratislave

 • Radónová izolácia

  Radónová izolácia

  Aj keď to znie neuveriteľne, vo vašom dome sa tiež môže nachádzať vyššie množstvo zákerného plynu, ktorý napáda vaše zdravie. Radón je rádioaktívny plyn vznikajúci pri premene uránu, ktorý sa nachádza v zemskej kôre.

 • Projekt na rodinný dom

  Projekt na rodinný dom

  Pri výbere vhodného rodinného domu by mali rozhodovať štyri základné faktory: veľkosť pozemku, poloha osadenia domu, jeho dispozičné riešenie a samozrejme náklady na jeho výstavbu. Rozmery pozemku môžu najvýraznejšie ovplyvniť výber projektu.

 • Statika stavieb alebo Kedy privolať statika?

  Statika stavieb alebo Kedy privolať statika?

  Dlhodobé pôsobenie rozpustných solí, vlhkosti alebo tlaku spodnej vody môže závažne poškodiť steny a múry vo vašom príbytku. Ak na ich povrchu spozorujete tvorbu drobných trhliniek, nezostáva vám nič iné, ako ich pravidelne a pozorne sledovať.

 •