Zemné práce pri stavbe rodinného domu

Aká činnosť spadá pod zemné práce a do akých skupín sa rozdeľujú? Kto vykonáva zemné práce? Kontakty na odborné firmy so skúsenosťami v danej oblasti nájdete v zozname firiem.

Zemné práce sú vlastne prvou skutočne stavebnou činnosťou na pozemku pri výstavbe rodinného domu alebo iného stavebného objektu. Spôsob ich realizácie sa určuje na základe geologického a hydrogeologického prieskumu, preto je pred stavbou potrebné poznať presné údaje o základovej pôde a jej zložení. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje spôsob ich realizácie sú rozmery výkopov a v nemalej miere aj solventnosť stavebníka.

Firmy 1-3 z 3

Videá pre tému: Zemné práceviac videí

obr.jpg

Zemné práce sa delia na:
- prípravné
- hlavné
- dokončovacie

 

Charakteristika zemných prác

Prípravné zemné práce zahŕňajú búranie objektov stojacich na pozemku a vyčistenie pozemku od rôznych porastov, kríkov, stromov alebo starých pňov. Tak isto sa k nim počíta i odstránenie ornice alebo tiež starej dlažby, pokiaľ ide už o užívaný pozemok. K prípravným zemným prácam sa počíta aj svahovanie pozemku alebo tvorba kaskád alebo aj realizácia jednoduchej ale spevnenej prístupovej cesty ku stavbe.

 

Hlavné zemné práce sú práce na výkopoch a výkopových jamách, ktoré sa väčšinou hĺbia strojovo. Ručne sa vykopávajú ryhy na základy a na rozvody inštalácie. Samotné výkopy základových pásov pri nepodpivničených stavbách je možní tiež hĺbiť strojovo. Pri zemných prácach ide aj o zabezpečenie stability výkopov a tiež odvodnenie výkopovej jamy. Výkopy musia byť zabezpečené proti zosunom pôdy buď šikmým výkopom alebo pažením.


Vyťažená zem sa alebo ukladá na pozemku na ďalšie použitie, alebo sa odváža na vopred určenú skládku.

Dokončovacie zemné práce sú práce na úpravu povrchu výkov a násypov tak, aby sa dosiahla ich odolnosť voči poveternostným vplyvom. Patrí k nim rozprestretie ornice a zatrávňovanie.

Partneri sekcie

  • JF - kurzy BOZP
  • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

  • Základy stavby na jar či na jeseň?

    Základy stavby na jar či na jeseň?

    V zásade platí, že základy stavby sa nesmú betónovať, keď je pôda zamrznutá. Taktiež by mal betón mať dostatok času na dozretie a to minimálne 3 týždne do príchodu silných mrazov.

  •