Revízie plynových zariadení a plynového kúrenia

Máte doma plynový kotol alebo sporák? Potrebujete odborníka na revíziu plynových zariadení alebo kúrenia?
Plynové zariadenia a rozvody je z bezpečnostného hľadiska potrebné pravidelne kontrolovať. Táto povinnosť vyplýva zo zákona pre bytové domy. Revízie plynových zariadení sú vlastne kontroly plynovodu a plynových spotrebičov, ktoré môže vykonávať iba  odborne spôsobilé osoby, teda revízni technici. Cieľom týchto revízií je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení, bez vykazovanie únikov plynu či oxidu uhoľnatého.

Firmy 1-2 z 2

Videá pre tému: Revízie plynových zariadení viac videí


Revízia, navyše aj s tlakovou skúškou plynovodu sa vykonáva aj pred zapojením nového odberného miesta do prevádzky.
Napriek tomu, že nie je revízia plynových zariadení a spotrebičov sa v rodinných domoch a bytoch povinná, odporúča sa zrealizovať minimálne 1x ročne.

 

Súčasťou revízie plynových zariadení je:
 

- kontrola tlaku plynu
- kontrola tesnosti plynovodu
- kontrola rozoberateľných a pevných spojov
- kontrola uchytenia plynovodu
- kontrola náterov a označení
- kontrola pripojenia plyn. spotrebičov
- kontrola plynových meracích hodín
- kontrola odvodu spalín od spotrebičov do komína

Pokiaľ revízny technik pri vykonaní revízie zistí únik plynu, na mieste ho odstráni a v prípade potreby urobí poradenstvo. U zákazníka vyhodnotí skutkový stav a vypracuje revíznu správu.