Prečo je potrebná revízia komína?

Potrebuje vyčistiť komín, nechať ho skontrolovať alebo urobiť revíziu komína?
Pravidelnými kontrolami a revíziami komínov ide v prvom rade o prevenciu pred požiarmi, teda o  bezpečnosť obyvateľov domu a samozrejme aj ich majetku. Nevyhovujúci stav komína, jeho porucha, zlý stav vykurovacieho telesa alebo dymovodu je najčastejšou príčinou vzniku požiarov na Slovensku.
Revízie komínov a tiež kotlov sú povinné aj hneď pri dostavbe rodinných domov, ešte pred ich kolaudáciou. Bez revízie komína vám nebude vydané kolaudačné rozhodnutie.

Firmy 1-2 z 2

Videá pre tému: Revízie komínovviac videí


Podobne tak by tomu malo byť aj pri rekonštrukciách, čo však nie je povinné a mnoho majiteľov domov túto skutočnosť podceňuje. Často sa napríklad krby prerábajú v rodinnom dome svojpomocne, bez zamyslenia sa nad tým, či pôvodný komín bude schopný odvádzať bezpečne často krát omnoho väčšie množstvo spalín.

O komín sa treba starať v priebehu roka pravidelne. Čistenie a revízia komína sú povinné každé 4 až 6  mesiacov, poprípade raz do roka. Frekvencia záleží od druhu paliva a tiež typu komína. Kominár pritom vydáva 2 typy dokladov a to doklad o preskúšaní komína alebo doklad o kontrole a čistení komína a dymovodu.