Komín musí byť v prvom rade bezpečný

Máte problém s komínom? Je váš komín bezpečný?

Komín je zvislá stavba, ktorá slúži na odvod spalín a dymu z kachlí, pecí, krbov a kotlov von do voľného priestoru. Veľmi zjednodušene povedané, komín funguje ako jednoduché vzduchové čerpadlo, založené na prirodzenej vlastnosti horúcich spalín, ktoré stúpajú za podpory nasávaného čerstvého vzduchu, hore komínom, lebo majú nižšiu hustotu ako vzduch. Tlak, ktorým sú spaliny hnané cez komín sa nazýva komínový ťah.

Firmy 1-11 z 11

Videá pre tému: Komínyviac videí

foto.jpg
video.jpg
video kamera.jpg

 

Druhy a typy komínov

Komíny sa do druhov delia podľa rôznych parametrov ako je napr. deľba podľa pôdorysu, podľa počtu prieduchov alebo ich usporiadania atď.


Komíny sa podľa pôdorysného usporiadanie k budove delia  na:
- vstavané
- pristavané
- samostatne stojace

 

Podľa stavebnej technológie:
- z tehál a tvaroviek
- monolitické
- montované


Podľa druhu paliva na: komíny na tuhé palivá, komíny plynné palivá a komíny na kvapalné palivá


Aby bol komín bezpečný, musia byť pri jeho výstavbe dodržiavané všetky platné pravidlá a normy. Jednou z najdôležitejších pre dobrú funkčnosť komína a tiež jeho bezpečnosť, je správna výšky ústia komínu. Ústie sa musí nachádzať minimálne vo výške 4 m nad úrovňou terénu. Komín musí tiež pri sedlovej streche a spotrebiči na tuhé a plynové palivo, presahovať hrebeň strechy..
Ak je strecha rovná a komín je pripojený na spotrebič tuhého paliva, musí mať komín výšku min. 1500 mm. Pri plynovom palive stačí, ak jeho ústie presiahne výšku 1000 mm.
Zákon ukladá povinnosť pravidelného čistenia a tiež pravidelných revízií komínov. To sa samozrejme týka aj chát a chalúp. Lehoty čistenia a kontroly komína závisia od druhu paliva spotrebiča napojeného na komín a výšky jeho tepelného výkonu.

Komíny - Materiály

Partneri sekcie

 • JF - kurzy BOZP
 • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

 • Na Coneco s celou rodinou!

  Na Coneco s celou rodinou!

  V dňoch 6. až 9. apríla 2016 sa uskutoční už 37. ročník veľtrhu Coneco, ktorý každoročne prináša nové trendy v stavebníctve a architektúre. Príďte sa pozrieť aj s celou rodinou na novinky a zájdite aj do stánku spoločnosti Leier, kde spolu s TV RIK na vás

 • Čistenie komína svojpomocne

  Čistenie komína svojpomocne

  Kým revíziu komína môže vykonávať len spôsobilá odborná osoba (ktorá vám zároveň pritom komín vyčistí), vyhláška č. 401 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 15. augusta 2007 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť ...

 • Dodatočný komín

  Dodatočný komín

  Rezervný systém vykurovania môže ale hrať dôležitú úlohu aj mimo hlavnú vykurovaciu sezónu, kedy sú dodávky tepla prerušené, alebo sa ešte nevypláca spúšťať hlavný vykurovací systém. K dostatočnej výstavbe komína je potrebné pristupovať s rozvahou, podob

 • Nové typy komínov

  Nové typy komínov

  Výskum a vývoj posledných desaťročí trvalo zasiahol do všetkých odvetví, stavebné nevynímajúc. Nevyhýba sa ani komínom. Nie sú ďaleko časy, kedy bola prvoradá dostupnosť materiálov a až potom nejaké technické parametre.

 • Spalinové (komínové) ventilátory

  Spalinové (komínové) ventilátory

  Spalinový ventilátor je efektívnym riešením zlého ťahu komína. Spalinový ventilátor (alebo tiež komínový ventilátor) v komíne vytvára podtlak a pomáha tak zabezpečovať kontrolu nad komínovým ťahom, optimálny odvod spalín z komína a dokonalé spaľovanie pal

 •