Čo sú inžinierske siete?

Prečo sú inžinierske siete dôležité pri kúpe pozemku?

Inžinierskymi sieťami sa nazýva systém podzemných a nadzemným vedení, ktorým na pozemky, do obydlí alebo iných stavebných objektov prúdi plyn, voda, teplo a elektrika. Do tohto systému patrí opačne aj odvádzanie odpadu.
Pod inžinierske siete spadajú však i linky pevnej telefónnej siete, káblový televízny rozvod a tiež príjazdová cesta. Najdôležitejšími vedeniami sú voda a plyn, pretože voda, pokiaľ neexistuje možnosť pripojenia na obecný vodovod, sa dá získať aj vyvŕtaním vlastnej studne a splašky, teda odpadová voda sa dá vypúšťať do žumpy.

Firmy 1-12 z 12


Vybavenie inžinierskymi sieťami je veľmi dôležitým, možno povedať, že často i rozhodujúcim faktorom už pri kúpe nového pozemku. Aj v prípade, že sa tieto prípojky na kupovanom pozemku nachádzajú, ku každému pripojeniu by ste si mali od predávajúceho vyžiadať doklad od príslušného správcu, že skutočne je možné sa na danom mieste napojiť na verejné siete.  Všetky verejné siete sú totiž dimenzované na určitý výkon, prípojku a potrubie a tiež ich nie je možné „napichnúť“  v hociktorom mieste. 


Aj prístup a príjazd na pozemok by mal byť zabezpečený alebo priamo z prístupovej cesty alebo z verejného pozemku. V opačnom prípade môže dôjsť ku komplikáciám zo strany budúcich susedov.

Inžinierske siete - prípojky k objektu

Partneri sekcie

 • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

 • Benzínové elektrocentrály MEDVED: Malé rozmery, vysoký výkon ... až 30 kVA!

  Benzínové elektrocentrály MEDVED: Malé rozmery, vysoký výkon ... až 30 kVA!

  Kvalitná elektrocentrála musí byť spoľahlivá, ľahká na obsluhu a samozrejme disponovať kvalitným, vysoko výkonným motorom, ktorý unesie aj vysokú záťaž.

 • Odhlučnené systémy vnútornej domovej kanalizácie

  Odhlučnené systémy vnútornej domovej kanalizácie

  Odpadové potrubie je popri hlučných susedoch a dopravnej premávke výrazným zdrojom hluku v obytných priestoroch. Odpadové potrubie patrí k technickému vybaveniu bytov či domov a v súčasnej dobe jeho hlučnosť/nehlučnosť...

 • Biologické čistenie odpadových vôd

  Biologické čistenie odpadových vôd

  Väčšina čističiek odpadových vôd zhotovovaných k rodinným domom či rekreačným objektom sú biologické čističky odpadových vôd. Za biologickú čističku odpadových vôd možno zaradiť nádrž na vodu.

 • Čistenie odpadových vôd a umiestnenie ČOV

  Čistenie odpadových vôd a umiestnenie ČOV

  Čo sa umiestnenia ČOV týka, môžete si vybrať z troch spôsobov. Alebo ju umiestnite na úrovni terénu, alebo ju zapustíte pod jeho úroveň tak, že ju zasypete a prekryjete vrstvou zeminy.

 • ČOV - malé domové čistiarne odpadových vôd

  ČOV - malé domové čistiarne odpadových vôd

  Na mnohých, najmä menších dedinách, kde je termín zahájenia výstavby kanalizácie ešte veľkou neznámou, riešia tento problém majitelia nových rodinných domov prostredníctvom realizácie žúmp alebo domových čistiarní odpadových vôd.

 •