Stavbyvedúci a jeho úloha a povinnosti na stavbe

Chcete vedieť čo je funkciou stavbyvedúceho aké sú jeho povinnosti? Kedy potrebujete stavbyvedúceho a kedy postačí len stavebný dozor?

Akú funkciu má na stavbe stavbyvedúci?

Stavbyvedúci je fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na vedenie uskutočňovania stavby. Jeho úlohou je riadiť a koordinovať jednotlivé stavebné práce a iné činnosti a tiež o nich viesť evidenciu v stavebnom denníku.
Stavbyvedúci:
- určuje začiatok a koniec jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavbe i stavenisku
- dáva pokyny na vykonávanie stavebných prác, ich organizácie a určovanie ich poriadia
- koordinuje pohyb  osôb na stavbe a stavenisku
- preberá stavebné výrobky a určuje miesto ich uskladnenia
- môže vydať príkaz na okamžité zastavenie stavebných prác a ďalších činností v prípade, že sa vyskytla nejaká prekážka, ktorá spôsobila, že ich ďalšie vykonávanie je neprípustné
- môže vykázať cudzie osoby zo staveniska

Stavbyvedúci - Firmy

 

Pokiaľ chce stavebník realizovať len jednoduchú stavbu alebo jej zmenu, môže ju vykonať aj sám alebo svojpomocne, avšak vždy za prítomnosti stavebného dozoru. Prítomnosť stavbyvedúceho v takýchto prípadoch nie je potrebná.

Partneri sekcie

  • HUTYX