Základy domu a ich konštrukcie

Ako postaviť „zdravé“ základy pre nový dom? Čo viete o zakladaní stavby a základových konštrukciách?

Základy domu musia byť v prvom rade bezpečné. Základy totiž spolu so zvislými, vodorovnými a šikmými nosnými konštrukciami, tvoria hlavné konštrukcie každého objektu. Dôraz na ich kvalitu a tiež dôležitosť sa kladie preto, že ich úlohou je spoľahlivé a najmä bezpečné prenášanie stáleho i občasného zaťaženia objektu do základovej pôdy.

Firmy 1-3 z 3

 

Základové konštrukcie delíme na:

- plošné základy: základové dosky a pásy
- hlbinné základy: pilóty, studne a kesóny

 

Návrh základovej konštrukcie a jej hĺbky závisí od pôdorysu stavby, konštrukčného systému a charakteru stavby. Základy domu by nemali byť veľké, ale mali by byť dostatočne únosné. Preto je pri ich výpočte potrebné brať do úvahy aj nielen stále, ale aj mimoriadne zaťaženie, ktoré môže spôsobiť napríklad silný vietor alebo povodne.
Základy domu musia ležať v nemrznúcej hĺbke, pretože vplyvom premŕzania pôdnych vrstiev vznikajú v zimnom období v pôde sily, ktoré spôsobujú zdvíhanie jej povrchu. Zamrznutá zemina môže teda základy nadvihnúť a na jar, po roztopení ľadu, základy opäť klesajú. Nemrznúca hĺbka sa nachádza minimálne 80 cm pod povrchom terénu.

 

Čo je základová škára?

V súvislosti s konštrukciami základov domu sa často spomína pojem základová škára. Je to miesto, kde bude ležať spodok betónového základu. Ak je pôda pod stavbou zložená zo skalnatých hornín, môže základová štrbina ležať v hĺbke 50 cm pod upraveným terénom, ak je základová pôda ílovitá, je potrebné vykopať výkop pre základovú štrbinu do hĺbky 120-140 cm od upraveného terénu.

Partneri sekcie

 • JF - kurzy BOZP
 • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

 • Hĺbka základov pre drobné stavby

  Hĺbka základov pre drobné stavby

  Nielen nový rodinný dom, ale aj drevená chatka, kôlňa na náradie, garáž, skleník aj plot, skrátka každá stavba a stavbička vyžaduje základy. Tie musia siahať do takej hĺbky, kam neprenikne mráz - hovoríme o tzv. nemrznúcej hĺbke.

 • Zakladanie domu v sypkých zeminách

  Zakladanie domu v sypkých zeminách

  Hoci je použitie pásových základov vhodnejšie pre dobre únosné zeminy, napriek tomu existuje aj niekoľko spôsobov pre zakladanie domu v sypkých zeminách.

 • Základové pásy

  Základové pásy

  Tradičným spôsobom zakladania rodinných domov na Slovensku sú základové pásy, ktoré sa navrhujú všade tam, kde je zaťaženie najvyššie. Predovšetkým teda pod zvislé nosné steny, pod hrubšie priečky, ale aj pod schody a komíny.

 • Základy domu sú zdravé nohy každej stavby

  Základy domu sú zdravé nohy každej stavby

  Zdravé a pevné nohy nesú naše telo ľahko a bez problémov. Podobne tak i základy domu musia s ľahkosťou zniesť celú jeho tiaž a dennodennú záťaž spôsobovanú bežným fungovaním jeho obyvateľov.

 •