Čo je kanalizácia?

Riešite kanalizáciu pri stavbe domu alebo s ňou máte iný problém?  Pomôžu vám odborníci z renomovaných firiem vo vašej lokalite. Kontakty na nich nájdete v katalógu stavebných firiem a spoločností.

Kanalizácia je sústava potrubí a ďalších technických zariadení, ktorá slúži na zachytávanie, odvádzanie a v konečnom dôsledku i čistenie splaškov, dažďovej vody a priemyselných odpadových vôd.

Vnútorná kanalizácia vybudovaná v jednotlivých objektoch vedie odpad hlavným zvodom od zariaďovacích predmetov von z budovy, kde sa pripája cez kanalizačnú prípojku na verejnú kanalizáciu. Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie.

Firmy 1-5 z 5

Videá pre tému: Kanalizácia, kanalizačná prípojka, žumpyviac videí

 

Kanalizácia v rodinnom dome

V každom rodinnom dome sa nachádza hneď niekoľko zdrojov odpadovej, teda splaškovej vody. Môžu to byť splašky zo záchoda, či odtoková voda z vaní, umývadiel, ale i dažďová voda odvádzaná zo striech či iných plôch pri dome alebo na pozemku.
Na vybudovanie kvalitnej kanalizácie sa tak pri výstavbe domu musí klásť veľký dôraz, inak by jej poruchy mohli viesť k zníženiu kvality bývania a veľkým problémom, sprevádzaným s nemalými výdavkami na jej opravu.

Kanalizačná prípojka

Ak zamýšľate stavať, bude na zriadenie kanalizačnej prípojky potrebné podať žiadosť o pripojenie na vodárne a kanalizácie v mieste výstavby. Ako stavebník si môžete zvoliť aj inú alternatívu skladovania alebo čistenia odpadových vôd, napr. pomocou biologickej čističky odpadových vôd.

Kanalizačné prípojky k novým stavbách nie je nutné zriaďovať pri začatí výstavby, ale je to praktickejšie a pohodlnejšie z ohľadu na rozkopávky pre vodovodné potrubie. Preto mnoho stavebníkov či stavebných firiem tieto práce spája dohromady a riešia situáciu súbežne so stavbou základov rodinného domu.

Partneri sekcie

 • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

 • Odhlučnené systémy vnútornej domovej kanalizácie

  Odhlučnené systémy vnútornej domovej kanalizácie

  Odpadové potrubie je popri hlučných susedoch a dopravnej premávke výrazným zdrojom hluku v obytných priestoroch. Odpadové potrubie patrí k technickému vybaveniu bytov či domov a v súčasnej dobe jeho hlučnosť/nehlučnosť...

 • Septik a žumpa: porovnanie a rozdiely

  Septik a žumpa: porovnanie a rozdiely

  Septik a žumpa sú definované ako zariadenia, do ktorých sa privádzajú odpadové vody a budujú sa tam, kde splaškové odpadové vody, alebo odpadové vody nie je možné odvádzať do verejnej kanalizácie...

 • Betónová žumpa alebo plastová žumpa

  Betónová žumpa alebo plastová žumpa

  Betónová žumpa bola donedávna slovenskou klasikou, vyrábanou svojpomocne počas výstavby rodinných domov. Dnes betónovú žumpu výrobcovia dodávajú ako celok doslova ušitý na mieru podľa potrieb zákazníka.

 • Kanalizácia z plastu alebo kameniny?

  Kanalizácia z plastu alebo kameniny?

  Otázka, ktorú si kladú investori v spojitosti s výberom materiálu pri výstavbe kanalizačných sietí. Zatiaľ čo na Slovensku ešte stále rozhoduje o použití materiálu v prvom rade cena, vo vyspelejších krajinách EU je to najmä kvalita...

 •