Čo je kanalizácia?

Čaká vás rekonštrukcia kanalizácie alebo vás trápi upchaté potrubie? Pomôžeme vám.
Kanalizácia je sústava zariadení, slúžiaca na zachytávanie, odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Nielen pomocou kanalizačného potrubia, ale aj stôk vybudovaných pod zemou, odvádza splašky z domácností, odpadové vody z priemyselných objektov a zrážkovú vodu do čističiek, kde ich následne čistí na požadované hodnoty stanovené normami.

Firmy 1-3 z 3

Aby kanalizácia v dome slúžila k spokojnosti

V rodinnom dome vznikajú odpadové vody naraz z niekoľkých zdrojov. V prvom rade sú to splašky z umývadiel a vaní, splašky zo záchodov ale i dažďová voda, ktorá steká zo striech do odvodňovacích systémov. Zneškodňovanie takejto odpadovej vody je povolené vždy v súlade s podmienkami povolenia o vypúšťaní.

Kvalitná kanalizácia má v rodinnom dome veľký význam nielen z ohľadu na kvalitu bývania, ale taktiež z hygienického a zdravotného hľadiska. Ak kanalizácia neplní svoju funkciu dostatočne kvalitne, môže obyvateľom domu spôsobiť značné problémy, ktoré sa ani zďaleka nemusia končiť iba zápachom, ale napríklad i presakovaním splaškov do pitnej vody.

Kanalizácia v rodinnom dome sa skladá z odtokových, pripojovacích a odpadových potrubí, rôzne vpuste, vtoky, armatúry atď. Protizápachovú funkciu plnia vetracie potrubia.

Náš tip: Kvalitu kanalizácie okrem iného, určuje aj dodržanie presného sklonu pri jej vybudovaní. Zabráni sa tak napríklad usadaniu mastnoty, ktorá by neskôr mohla brzdiť odtok splaškov. Splašková voda je tak napríklad, odvádzaná zo zariaďovacích predmetov šikmým pripojovacím potrubím so  sklonom minimálne 3°. Aj príliš veľký spád by pre pripojovacie potrubie znamenal problém. Splašky by ním boli odvádzané príliš rýchlo nato, aby sa z potrubia stihli vyplaviť pevné látky.

Partneri sekcie

 • JF - kurzy BOZP
 • Adlo
 • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

 • Jednoduchá a lacná inštalácia potrubia? Pretláčacie rakety TERMA MAX

  Jednoduchá a lacná inštalácia potrubia? Pretláčacie rakety TERMA MAX

  K inštalácii potrubia sa často používajú pretláčacie rakety. Táto technológia jednoducho prerazí tunel bez nutnosti kopať dlhé výkopy a ako také predstavujú najjednoduchšie metódu nielen pre kladenie potrubia, ale aj káblov a optických sietí.

 • Možnosti eliminovania hluku v odpadovom potrubí

  Možnosti eliminovania hluku v odpadovom potrubí

  Na trhu so stavebnými materiálmi existuje široké spektrum potrubných systémov, ktoré svojím materiálovým zložením a montážnymi prvkami zabezpečujú elimináciu hluku z potrubných rozvodov vnútornej kanalizácie.

 •