Domové ČOV, čistenie odpadových vôd

Domové ČOV, čistenie odpadových vôd veľmi dobre poslúžia najmä v mestských a obecných častiach, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu.

Čo teda sú čistiarne odpadových vôd

Čistiarne odpadových vôd nazývané tiež ČOV sú zariadenia, ktoré slúžia na to, aby splaškovú vodu z domácností alebo priemyselnú odpadovú vodu zbavili nečistôt a škodlivých látok a zabránili tak znečisťovaniu prírodného prostredia. Malé domové  biologické čistiarne sú určené pre rodinne domy, chaty, chalupy a iné zariadenia v častiach, ktoré nie sú napojení na verejnú kanalizáciu. Jedná sa teda o decentralizované odkanalizovanie.

Firmy 1-3 z 3

Videá pre tému: Domové ČOV, čistenie odpadových vôdviac videí


ČOV sú technologické zariadenie, ktoré zaručujú 100% vodotesnosť, jednoduchú údržbu a tým aj vysoký komfort prevádzky. Ich prednosťou je aj veľmi dlhá spoľahlivosť a životnosť.


V ČOV sa  odpadová voda čistí troma spôsobmi:

 • mechanicky (usadzovanie kalu)
 • chemicky (likvidácia rozpustených škodlivých látok)
 • biologicky (prečistenie mikroorganizmami)
   

Prečistená voda sa následne ešte raz filtruje a vypúšťa naspäť do rieky alebo sa používa ako úžitková voda napríklad na zavlažovanie okolia domu.

Partneri sekcie

 • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

 • Biologické čistenie odpadových vôd

  Biologické čistenie odpadových vôd

  Väčšina čističiek odpadových vôd zhotovovaných k rodinným domom či rekreačným objektom sú biologické čističky odpadových vôd. Za biologickú čističku odpadových vôd možno zaradiť nádrž na vodu.

 • Čistenie odpadových vôd a umiestnenie ČOV

  Čistenie odpadových vôd a umiestnenie ČOV

  Čo sa umiestnenia ČOV týka, môžete si vybrať z troch spôsobov. Alebo ju umiestnite na úrovni terénu, alebo ju zapustíte pod jeho úroveň tak, že ju zasypete a prekryjete vrstvou zeminy.

 • ČOV - malé domové čistiarne odpadových vôd

  ČOV - malé domové čistiarne odpadových vôd

  Na mnohých, najmä menších dedinách, kde je termín zahájenia výstavby kanalizácie ešte veľkou neznámou, riešia tento problém majitelia nových rodinných domov prostredníctvom realizácie žúmp alebo domových čistiarní odpadových vôd.

 • Malé ČOV a legislatíva

  Malé ČOV a legislatíva

  Ak sa občan rozhodne čistiť odpadovú vodu v domovej čistiarni s vypúšťaním predčistenej vody do povrchových alebo podzemných vôd, berie na seba povinnosti prevádzkovateľa vodného diela.

 • Koreňová čistička odpadových vôd

  Koreňová čistička odpadových vôd

  Čistenie odpadovej vody rastlinami. Ekologickou a k prírode priateľskou alternatívou malých čistiarní odpadových je koreňová čistička odpadových vôd.

 •