Monolitické a montované stropy – porovnanie a vlastnosti

Poznáte rozdiel medzi monolitickými stropmi a montovaným  stropmi? Aký stavebný materiál sa vyžíva na ich realizáciu a ktorá technológia je vhodnejšia?
Stropy, okrem svojej základnej funkcie, prenášajú zvislé a vodorovné zaťaženia cez zvislé nosné múry ďalej do základov stavby. Ich ďalšou úlohou je a zaistenie stability objektu, spolu s ďalšími nosnými prvkami. Voľba typu konštrukcie stropu závisí v prvom rade najmä od vzdialeností – teda odborne povedané rozponov nosných konštrukcií stropu.

Firmy 1-1 z 1

Videá pre tému: Monolitické, montované stropyviac videí

Monolitické stropy

Výroba monolitických stropov sa realizuje priamo na mieste stavby. Štandardným a osvedčeným materiálom je betón a realizácia prebieha  pomocou debnenia, v ktorom je uložená železná výstuha. Tento typ stropnej konštrukcie je vhodný aj pre nepravidelné pôdorysy s veľkými otvormi, akými sú napr. galéria alebo schodisko. Hrúbka konštrukcie predstavuje, pri bežných rodinných domoch cca 170-250 mm.


Výhody monolitických stropov:
- rýchlosť realizácie
- vysoká požiarna odolnosť
- veniec je súčasťou stropu
- konštrukciu je možné prispôsobiť pre rôzne vzdialenosti nosných konštrukcií

 

Montované stropy

Podľa materiálov z ktorých sú prefabrikáty vyrobené sa delia na železobetónové, keramické alebo napríklad pórobetónové. Montované stropy sú vlastne sústavy nosníkov vyrobených zo železobetónu alebo ocele, na ktoré sa ukladajú nosné vložky.
Montované stropy sa vyrábajú vo výrobných halách a na stavbe potom prebieha ich montáž.


Výhody montovaných stropov:
- nižšia pracnosť priamo na stavbe
- čiastočné alebo až úplné vylúčenie mokrých procesov
- úspora pri debnení
- vyhotovený podhľad je rovný
- rýchle zhotovenie

 

K nevýhodám patrí najmä nutnosť použitia mechanizmov na stavbe, nakoľko hmotnosť montovaných stropov je pomerne vysoká a ich realizácia si vyžaduje prítomnosť žeriavu. Montované stropy sú vhodné len pre obmedzené druhy rozponov zvislých nosných konštrukcií a tiež sa musia následne zalievať betónovou vrstvou približne o hrúbke 5 cm, aby sa mohla založiť podlaha.

Monolitické, montované stropy - Materiály

Partneri sekcie

 • JF - kurzy BOZP
 • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

 • Rozdelenie monolitických stropov

  Rozdelenie monolitických stropov

  Keďže najčastejšie spomínanými druhmi pri monolitických stropoch sú železobetónové, predstavíme si v nasledujúcich riadkoch ich rozdelenie...

 • Statické funkcie a vlastnosti stropu

  Statické funkcie a vlastnosti stropu

  Hlavnou funkciou stropu je vytvárať únosnú a spoľahlivú konštrukciu pre uvažovanú prevádzku a zabezpečovať prenos všetkých zaťažení na strop pôsobiacich do zvislých konštrukcií.

 • Stropy montované z nosníkov a vložiek

  Stropy montované z nosníkov a vložiek

  Okrem najčastejšie používaných keramických stropov rozoznávame pri stropoch montovaných z nosníkov a vložiek aj iné konštrukčné riešenia...

 • Stropná konštrukcia z predpätých keramických nosníkov

  Stropná konštrukcia z predpätých keramických nosníkov

  Najrozšírenejšie sú centricky predpäté prvky z keramických tvárnic. V stropnej konštrukcií tvoria tieto takzvané predpäté keramické dosky len spodnú časť prierezu nosného rebra, na ktorú sú uložené keramické tvarovky.

 • Monolitické stropy

  Monolitické stropy

  Najčastejšie používaným typom monolitických stropov v súčasnej dobe sú stropy zo železobetónu. Montujú sa formou betónovania priamo na stavbe do debnenia, v ktorom je uložená výstuž.

 •