Odvodnenie domov a pozemkov

Potrebujete odvodniť vašu stavbu či pozemok?

Ak ste zistili, že vášmu domu vlhnú múry, narazili ste na problém, ktorého riešenie môže mať niekoľko podôb. V každom prípade prišiel ale čas, ochrániť vašu stavbu, pred nežiaducimi účinkami vody, ktorá môže v konečnom dôsledku spôsobiť nepríjemné škody.

Firmy 1-1 z 1

Videá pre tému: Odvodnenie domu, pozemku viac videí

 

Odvodnenie pozemku ochráni váš dom

Najvhodnejším riešením je odvedenie vody z pozemku. Ak sa jedná o svahovitý terén podzemnej vody sa zbavíte rozumným a odborným umiestnením drenáže okolo stavby. Na odvodnenie zamokreného pozemku sa zvyčajne využívajú gravitačné ryhy a kanále, ktoré podzemnú  vodu odvádzajú do najbližších tokov, alebo sa využijú drenáže, ktorými voda voľne vsiakne do zeme.
Pokiaľ nie je možné využiť gravitačný odvod, musí sa voda prečerpávať z čerpacej stanice.


Takýmto situáciám je však vhodné predchádzať a na pozemku, na ktorom zamýšľate stavať, nechať urobiť hydrogeologický prieskum. Ak sa pri ňom zistí, že hladina spodnej vody sa nachádza vyššie ako plánované základy stavby, je potrebné ju znížiť ešte pred započatím stavebných prác a to až pod úroveň budúcich základov. Drenážny systém tvorí niekoľko vrstiev, okrem iného napr. aj vrstva štrku kombinovaná z rúnom, ktoré zamedzujú možnému kapilárnemu vzlínaniu z nižšie ležiacej vrstvy. Súčasťou systému sú potom perforované a viacúčelové rúry a tvarovky, ktoré ústia do kontrolných šácht.

Odvodnenie a izolácia základov domu

Ak ste však tento veľmi dôležitý krok premeškali, existuje niekoľko spôsobov a druhov izolácie základov. Jedným z riešení je vybetónovanie tzv. čiernej alebo bielej vane okolo stavebného objektu, najmä ak ide o objekt podpivničený.
Pri aplikácii bielej vane sa používa betón, ktorý neprepúšťa vodu a stykové škáry sa utesňujú dilatačnými páskami. Biela vaňa je schopná ochrániť objekt aj pre tlačiacou sa vodou.
Pokiaľ si situácia nevyžaduje takéto radikálne riešenie základy vám dokáže ochrániť aj odborne realizovaná bitúmenová izolácia.

Odvodnenie domu, pozemku

Partneri sekcie

 • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

 • Budovanie drenážnych systémov

  Budovanie drenážnych systémov

  Drenážne systémy slúžia k odvádzaniu vlhkosti pri domoch sa spravidla budujú preto, aby obmedzili prístup vody do základov. Spolu s hydroizoláciou môžu výrazne prispieť k odvlhčeniu hotovej stavby.

 • Ochrana pred povodňami

  Ochrana pred povodňami

  Plnohodnotnú prevenciu proti povodniam, a tak aj ochranu majetku a zdravia, najmä v čase intenzívnych zrážok alebo povodní, vyvinula stavebná spoločnosť Leier Baushoffe SK, a to v podobe systému odvodňovacích priekopových žľabov.

 • Odvodnenie záhrady II: Vysoká hladina spodnej vody

  Odvodnenie záhrady II: Vysoká hladina spodnej vody

  Ak je zamokrenie záhrady spôsobené trvalo vysokou hladinou spodnej vody, nezostáva než odvodniť záhradu drenážovou sústavou z drenážnych rúrok (prípadne drenážou z kameňov), odvádzajúcich vodu na najnižšie miesto do jám, zberných nádrží, prípadne vodných

 • Postup pri drenáži

  Postup pri drenáži

  Na dno vykopanej ryhy položíme vrstvu štrku hrubú asi 80 mm. Štrkové zrno má byť veľké 10 až 50 mm, aby spád dna bol absolútne rovnomerný a rovný. Na toto štrkové lôžka kladieme drenážne rúrky tak, aby medzi sebou mali škáry široké 8 až 20 mm...

 • Francúzsky odtok

  Francúzsky odtok

  Začína to úplne nevinne. Kúpite si vysnívaný domček s väčším pozemkom. Majiteľ vám bude tvrdiť, že počas dažďov sa voda zhromažďuje v prednej časti brány.

 •