Štrky, piesky, kamenivo

Viete, aký je rozdiel medzi štrkom, pieskom a kamenivom? Vysvetlíme vám...

Štrk je pevný zrnitý prírodný materiál, ktorý vzniká rozrušením, následným opracovaním a transportom pevnej horniny. Jednotlivé zaguľatené zrnká horniny sa nazývajú obliaky a ich veľkosť sa pohybuje od 2 do 256 mm. V stavebníctve sa štrk používa ako prísada základových betónov, ale aj pri výstavbe cestných komunikácií.  Štrk môže mať niekoľko odtieňov farieb a jeho farebnosť závidí od druhu hornín, z ktorých sa skladá.

Firmy 1-2 z 2

Videá pre tému: Štrky, piesky, kamenivoviac videí


Ak sú zrná štrku menšie ako 2 mm, nehovoríme už o štrku alebo o piesku. Piesok je teda sediment, prírodný a nespevnený materiál, ktorý pozostáva z úlomkov minerálnych zŕn alebo hornín.
Najrozšírenejšou zložkou štrku je kremeň, ktorý dobre odoláva chemickému zvetrávaniu ale aj mechanickému rozrušovaniu, ku ktorému dochádza počas transportu.
Veľkou súčasťou štrku sú svetlé alebo tmavé sľudy, živice, vápenec, karbonáty a ďalšie.
Piesky sú veľmi dôležité nielen ako zložka betónu, ale aj ako prirodzený filter pri úprave vody.


Pod pojmom kamenivo sa rozumie zrnitý anorganický materiál prírodného alebo umelého pôvodu a slúži najčastejšie ako plnivo do mált a betónov.

 

Kamenivo je možné deliť do niekoľkých skupín podľa:

- pôvodu
- spôsobu vzniku zŕn
- objemovej hmotnosti
- veľkosti zŕn

Štrky, piesky, kamenivo - Materiály

Partneri sekcie

  • JF - kurzy BOZP
  • HUTYX