Moderné občianske stavby

Čo sú občianske stavby?
Občianske stavby sú stavby určené širokej verejnosti, no často sa stáva, že nemajú svojho vlastníka, pretože mnohé boli postavené v období socializmu a dnes už vlastne nepatria  „nikomu“. Často ich nemá  kto udržiavať a už vôbec nie rekonštruovať či budovať. Dnes, keď štát ani obce či vyššie územné celky a samosprávy nemajú dostatok financií, vlastne nie sú schopné budovať nové občianske stavby, ktoré by slúžili verejnosti.

Firmy 1-5 z 5

 

Čo teda sú občianske stavby?

Občianske stavby sú stavbami verejnými a poskytujú služby obyvateľom obcí, sídlisk a miest. Deliť sa môžu z niekoľkých aspektov, napr. podľa cieľa služieb:

- stavby pre výchovu a školstvo
- budovy pre obchod a verejné stravovanie
- zdravotníctvo
- budovy pre vedu a kultúru
- budovy pre správu a administratívne budovy
- stavby pre telovýchovu, telocvične
- stavby pre ubytovanie a rekreáciu
- objekty pre rôzne iné služby

Podľa typu občianskeho vybavenia ich delíme na:


1. stavby základného občianskeho vybavenia – uspokojujú denné potreby obyvateľstva na dedinách a v obvodoch: materské školy, zdravotnícke zariadenia, základné školy
2. stavby väčšieho občianskeho vybavenia – stavajú sa v mestách, okrskoch a okresoch: stredné a vysoké školy, nemocnice, hotely alebo divadlá.

ČlánkyViac článkov >>

  • Slováci postavili nízkoenergetický hotel z dreva

    Slováci postavili nízkoenergetický hotel z dreva

    Výstavba nízkoenergetického hotela v lyžiarskom stredisku Kaprun v Rakúsku trvala iba 4 mesiace.

  •