Čo vám poskytne facility management?

Facility management poskytuje možnosť modernej a veľmi efektívnej formy správy budov a už aj na Slovensku nachádza postupne čoraz viac užívateľov. Na správu veľkých moderných budov totiž už dávno nestačí domovník, ako to bývalo bežné ešte koncom minulého storočia.
Správu moderných objektov dnes musí vykonávať početná skupina odborníkov, ktorí sú schopní zabezpečovať a kontrolovať aj služby zabezpečované externými poskytovateľmi a to za účelom zvýšenia kvality jej správy. Ide tak zložitý systém riadenia množstva profesií, ktoré musia tvoriť dokonale fungujúci  zohratý tím.

Firmy 1-1 z 1

Videá pre tému: Facility management, správa budovviac videí

 

Hlavné činnosti facility managementu


- správu majetku,
- zabezpečenie prevádzky budovy
- priestorové plánovanie
- upratovanie
- stravovanie
- informačný systém

 

Do oblasti prevádzky nehnuteľnosti patria aj služby spojené s užívaním a prevádzkou domu, najmä: 


-  dodávka vody, plynu, el. energie
- odvoze a likvidácii odpadu
- kominárske práce
- servise výťahových zariadení
ale tiež napr. zabezpečenie rozúčtovania služieb.

 

Facility management je moderný odbor. Jeho uplatnenie pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania.