Revízie elektrických zariadení pre našu bezpečnosť

Potrebujete odborníka na revízie elektrických zariadení a elektroinštalácie vo vašom okolí?

Na každom elektrickom zariadení dochádza následkom jeho prevádzky k určitým zmenám, ktoré sú navyše zapríčinené aj vonkajšími vplyvmi. Ide o starnutie a opotrebovanie, spôsobené tak mechanickým opotrebovaním ako aj vlhkosťou či zvýšenou prevádzkovou teplotou.Keďže takto dochádza k opotrebovaniu zariadenia, klesá aj  jeho kvalita a zhoršujú sa technické parametre.
Každé elektrické zariadenie a tiež všetky elektrické rozvody sa teda musia počas ich celej životnosti pravidelne kontrolovať.

Firmy 1-2 z 2

 

Na Slovensku sú kontrola a revízie elektrických zariadení  povinné, aby sa overil stav zariadení s ohľadom na bezpečnosť. Preskúšavanie a  revízie môžu vykonávať  len osoby na túto činnosť spôsobilé a musia pritom dodržiavať ustanovujúce normy a právne predpisy.

 

Revízie elektrických zariadení sa delia na:

- elektrických prípojok
- elektrických zariadení
- elektroinštalácií
- elektrických rozvádzačov
- elektrických častí strojov
- elektrických častí výrobných liniek
- bleskozvodov
- elektrických domácich spotrebičov
- elektrického ručného náradia