Základné pojmy v stavebníctve a ich význam

Viete čo presne znamenajú pojmy stavebný objekt, stavba či kolaudácia?

 

Vysvetlenie niektorých základných pojmov

Skôr ako začnete stavať, objasnite si niektoré pojmy, s ktorými sa stretnete pri projektovaní či stavbe domu.

Stavebné dielo - je stavebnou činnosťou človeka vytvorený predmet, ktorý: slúži človeku tým, že uspokojuje jeho potrebu po umelom prostredí a je pevne spojený s pozemkom, na ktorom stojí. Súčasťou stavebného diela sú len tie zariadenia, ktorú sú s ním pevne spojené.

Základné pojmy v stavebníctve - Firmy

Firmy 1-22 z 22

 

Stavba je z technického hľadiska ucelené stavebné dielo, ktoré ako celok plní samostatnú technicko-ekonomickú alebo inú spoločenskú funkciu. Stavba je pojem, ktorý má okrem technickej aj právnu interpretáciu. Z právneho hľadiska je stavba súbor stavebných prác, ktoré sa vykonávajú v ucelenom čase a mieste pre jedného stavebníka. Stavba je systém, zložený zvyčajne tak zo stavebných objektov, ako aj z prevádzkových súborov ako svojich podsystémov.

 

Stavebný objekt je priestorovo ucelená alebo aspoň technicky samostatná časť stavby s presne vymedzenou funkciou (účelom) v rámci stavby. Skladá sa z prvkov nižších rádov. Týmito prvkami sú rôzne stavebné konštrukcie, ktoré sa môžu ďalej členiť napr. na konštrukčné diely.

 

Zdroj: www.svf.stuba.sk

Základné pojmy v stavebníctve

Partneri sekcie

 • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

 • Trendy v architektúre rodinných domov - 1. časť

  Trendy v architektúre rodinných domov - 1. časť

  Parketová dlážka a biele steny nechávajú veľa možností pri zariaďovaní interiéru nábytkom a doplnkami. Trendom sa stávajú hladké omietky alebo biele tapety. Farebné tapety sú viac menej zatláčané do úzadia, aby neodťahovali pozornosť od štýlu nábytku.

 • Ohlásenie drobnej stavby

  Ohlásenie drobnej stavby

  Ak ste sa rozhodli pustiť do stavby oplotenia, garáže, prístrešku alebo záhradného domčeka, budete musieť ohlásiť stavbu stavebnému úradu, pretože spadajú do skupiny tzv. drobných stavieb.

 • Stavebný dozor

  Stavebný dozor

  Ak chcete vo vašom novom dome skutočne pokojne spávať, potrebujete, aby počas jeho výstavby na jednotlivé pracovné úkony a technologické postupy, dozerala kvalifikovaná osoba – stavebný dozor.

 •