Na čo slúži elektroinštalácia?

Viete na čo je dobré archivovať fotodokumentáciu montáže elektroinštalácie?
Elektroinštalácie slúžia na rozvod a distribúciu elektrickej energie v budovách a zabezpečujú tak chod všetkých elektrických spotrebičov. Nakoľko ide o distribúcia, ktorá musí byť v prvom rade bezpečná, vybudovanie elektroinštalácie môže byť realizované až po vypracovaní jej projektu. Projekt elektroinštalácie pozostáva z textovej časti – dokumentácie a z výkresovej časti, v ktorej musí byť zakreslená schéma samotnej elektroinštalácie.

Firmy 1-19 z 19


Elektrickú inštaláciu zhotovuje odborná firma a tá garantuje, že výsledok bude zodpovedať všetkým platným normám a predpisom. Takáto firma musí dokončenú montáž elektroinštalácie doložiť revíznou správou. Ak sa jedná o novostavbu, takáto správa sa predkladá pri kolaudácii.

Tip pri montáži elektroinštalácie

Počas montáže elektroinštalácií sa odporúča robiť priebežne fotodokumentáciu zrealizovaných rozvodov a archivovať ju. Takáto dokumentácia môže po rokoch poslúžiť na presné určenie polohy kabeláže pre prípady rekonštrukcií, ale i drobných prác ako napr. je vŕtanie steny pri vešaní obrazov.

Partneri sekcie

 • JF - kurzy BOZP
 • Adlo
 • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

 • Čo je smart elektroinštalácia?

  Čo je smart elektroinštalácia?

  Mnohí sa pýtajú, čo vlastne pomenovanie smart znamená. V podstate je to výraz, ktorým v súčasnosti pomenovávame veci, ktoré sa nejako odlišujú od štandardu – aj keď ďalšou otázkou zostáva, čo je vlastne štandard.

 • Podrobná kvalifikácia zón v kúpelniach a sprchách

  Podrobná kvalifikácia zón v kúpelniach a sprchách

  V kúpeľniach a sprchách sa z dôvodu vyhotovenia a umiestnenia elektrického zariadenia klasifikujú zóny.

 • Svetelná inštalácia v objektoch budov

  Svetelná inštalácia v objektoch budov

  Svetelný obvod predstavuje prúdový obvod pre pevné pripojenie svietidiel, ktoré sú ovládané elektrickými spínačmi.

 • Elektrické inštalácie v umývacích priestoroch

  Elektrické inštalácie v umývacích priestoroch

  Vyhotovenie elektrickej inštalácie v priestoroch s kúpacou vaňou alebo sprchou a v umývacích priestoroch si vyžaduje splnenie osobitných požiadaviek.

 • Inteligentné elektrické inštalácie novej generácie

  Inteligentné elektrické inštalácie novej generácie

  Súčasný rozvoj mikroprocesorovej techniky prenikol aj do elektrických inštalácií, kde umožňuje zásadný prelom v zavedení systémovej inteligentnej elektrickej inštalácie v objektoch budov inak nazývaný systémové riadenie zariadení budovy.

 •