Úprava pozemku a terénne úpravy

Keď sa hovorí o úprave pozemku, najčastejšie ide o jeho terénne úpravy. Po ukončení  stavby nového domu je potrebné pozemok „domodelovať“ do formy, ktorá bude vyhovovať jeho obyvateľom. Čo sa tvaru terénu týka, rovný pozemok je možné zmeniť na vlnitý ale i terasovitý a opačne, svahovitý pozemok je možné pozmeniť tak, aby okolo domu vznikla plocha, ktorú bude možné prakticky využiť.

Firmy 1-3 z 3

Videá pre tému: Pozemok a jeho úpravaviac videí

obr.jpg

 

Ako si najvhodnejšie upraviť pozemok po stavbe rodinného domu?

Ak sa v takomto prípade jedná o terén so strmým svahom, je potrebné ho zabezpečiť pomocou terasovania a murovania kvalitných oporných múrikov. Pri menších sklonoch terénu zase nájdu uplatnenie praktické a pekné suché múriky.
Veľmi dobre pôsobia pozemky s vybudovanými terasami na rôznych výškových úrovniach. Na jednej úrovni sa môže nachádzať zeleň či bazén na ďalšej záhradné sedenie doplnené pergolou. Úrovne je dobré prepojiť vkusným schodiskom.

Terénne úpravy, ktorými sa podstatne zmení tvar pozemku, prostredia či dokonca pomery v jeho odtoku, musia byť schválené stavebným úradom a vyžadujú si teda stavebné povolenie.
V prípade, že k výrazným zmenám nedôjde, postačí ohlásenie terénnych prác príslušnému mestskému či obecnému úradu.

Pozemok a jeho úprava

Partneri sekcie

 • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

 • Budovanie drenážnych systémov

  Budovanie drenážnych systémov

  Drenážne systémy slúžia k odvádzaniu vlhkosti pri domoch sa spravidla budujú preto, aby obmedzili prístup vody do základov. Spolu s hydroizoláciou môžu výrazne prispieť k odvlhčeniu hotovej stavby.

 • Murovanie oblúkov podľa šablóny

  Murovanie oblúkov podľa šablóny

  Znalosť technológie murovania oblúka bola predtým bežnou súčasťou murárskeho remesla, pretože sa také ozdobné architektonické prvky v ľudovom staviteľstve v minulosti používali oveľa častejšie. Aj dnes možno oblúk v dome využiť, napríklad ako ozvláštňujúc

 • Ochrana pred povodňami

  Ochrana pred povodňami

  Plnohodnotnú prevenciu proti povodniam, a tak aj ochranu majetku a zdravia, najmä v čase intenzívnych zrážok alebo povodní, vyvinula stavebná spoločnosť Leier Baushoffe SK, a to v podobe systému odvodňovacích priekopových žľabov.

 • Odvodnenie záhrady II: Vysoká hladina spodnej vody

  Odvodnenie záhrady II: Vysoká hladina spodnej vody

  Ak je zamokrenie záhrady spôsobené trvalo vysokou hladinou spodnej vody, nezostáva než odvodniť záhradu drenážovou sústavou z drenážnych rúrok (prípadne drenážou z kameňov), odvádzajúcich vodu na najnižšie miesto do jám, zberných nádrží, prípadne vodných

 • Postup pri drenáži

  Postup pri drenáži

  Na dno vykopanej ryhy položíme vrstvu štrku hrubú asi 80 mm. Štrkové zrno má byť veľké 10 až 50 mm, aby spád dna bol absolútne rovnomerný a rovný. Na toto štrkové lôžka kladieme drenážne rúrky tak, aby medzi sebou mali škáry široké 8 až 20 mm...

 •