Žiaľ, nízkoenergetické domy sú na Slovensku ešte stále, niekedy aj samotnými architektmi a projektantmi, odsúvané do úzadia, akoby tvorili len okrajovú a nepodstatnú časť významu stavebníctva. Vnímané sú i naďalej ako niečo „extra“, vynímajúce sa z chápania „ bežného“ stavebníctva. Oproti zahraničiu je u nás záujem o ne príliš nízky, možno je to spôsobené i tým, že v niektorých okolitých štátoch je ich výstavba podporovaná dokonca priamo štátom.

 

Montované nízkoenergetické domy

 

Napriek tomu si tento u nás ešte vždy netradičný systém výstavby, ktorý má okrem šetrenia nákladov na energie vydávené v domácnosti, ešte aj ďalšie dôležité prednosti, postupne predsa len získava svojich prívržencov. Stále viac stavebných firiem začína ponúkať na trhu výstavbu nízkoenergetických domov a to dokonca aj vo forme domov montovaných, hoci na Slovensku stále i naďalej pretrváva dôvera k výstavbe rodinných domov desaťročiami overenými mokrými postupmi.

 

Mnohí stavebníci akoby si nechceli uvedomiť, že spomínané mokré procesy sú náročnejšie na pracnosť a predlžujú čas výstavby, napr. aj tým, že je nutné po ukončení stavebných prác nechať stavbu vysušiť, čiže vyzrieť. Tento fakt sa však dnes takmer nedodržiava, pretože stavebníci chcú svoje investované peniaze užívať čím skôr, čím skôr sa nasťahovať a nový dom ihneď obývať. Bývanie v nevyzretej stavbe má potom za následok nielen znehodnocovanie samotnej stavby spôsobené napr. vlhnutím podláh, ale najmä následný vznik zdraviu škodlivých plesní.

 

 

 

 

Dobu montáže hrubej stavby montovaného nízkotepleného domu niektoré firmy dokázali skrátiť až na neuveriteľných 4 – 8 dní a celkovú stavbu na kľúč sa zaväzujú odovzdať za 3-4 mesiace.

 

Montovaný dom je už v samotnom projekte riešený ako nízkoenergetický, čo znamená, že pri výstavbe sa nestráca čas dodatočným zatepľovaním, aké si vyžadujú klasické materiály. Princíp jeho výstavby je skutočne veľmi jednoduchý. Na základe podrobnej dokumentácie sa vo výrobnej hale stavebnej firmy z ľahkých ekologických materiálov vyrobia jednotlivé diely, napr. celé obvodové steny, priečky či stropy, vo forme sendviča.

 

To znamená, že fabricky vyrobené diely už pozostávajú z potrebných druhov izolácií a vo väčšine prípadov zo zvislých zdravotnotechnických inštalácií. Na obvodové steny je ešte vo výrobe možné naniesť základné omietky. Do stien sa dokonca môžu zamontovať aj okenné rámy. Jednotlivé časti sa potom vyvážajú priamo na stavbu a žeriavom sa osadzujú a ukotvujú do vopred zhotovených základov a konštrukcií. Spoje medzi jednotlivými dielcami a konštrukciami sú predpripravené a ich prevedenie a kvalita zabraňuje úniku tepla a vytváraniu tepelných mostov. Mokré procesy výstavby sú minimalizované na úroveň spodnej stavby.

 

Kvalitný je napríklad systém montovaných nízkoenergetických domov, ktorý využíva vynikajúce vlastnosti celulózy, zabezpečujúce nepriepustnosť vzduchu. Ďalšou prednosťou spomínaného systému je dlhé doba spätného vyžarovania tepla, ktorá u niektorých systémov predstavuje až 24 hodín.

 

Montované nízkoenergetické domy

 

Montované nízkoenergetické domy nie sú náročné na údržbu a ani prípadné opravy nie sú technicky či finančne náročné. Okrem toho ponúkajú zdravé životné prostredie a energetickú nenáročnosť. Niektorí výrobcovia tvrdia napríklad, že v nich teplo nastane už po uplynutí 10 minút od spustenia kotla ústredného kúrenia.

 

K výhodám patrí aj neopomenuteľná možnosť ich celoročnej výstavby.

 

 

 

Nevýhody montovaných stavieb:

 

- často pri nich hrozí obmedzenie dispozičných možností, pretože prísne podmienky ich výstavby, nemusia vždy umožniť postaviť dom presne podľa predstáv stavebníka či investora

 

- predimenzovanie základov, ak nie je dodávateľ základov a hornej stavby identický

 

 

 

Archív článkov

 

04.05.2009© Weby Group

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: mouvement.oeko.lu