Filtre pre rekuperáciu teplaFiltre pre hrubý prach

G1, G2

  Listy

  Hmyz

  Textilné vlákna

  Piesok

  Lietavý popolček

  Vodné kvapky

  Vlasy

G3,G4

  Kvetný peľ

  Peľ

  Hmla

 

Filtre pre jemný prach

M5

  Výtrusy

  Cementový prach

  Častice, ktoré spôsobujú škvrny alebo usadzovanie prachu

M6

  Väčšie baktérie

  Zárodky na nosných časticiach

  PM 10 – prach

F7, F8

  Nahromadené sadze

  Tzv. prach prechádzajúci pľúcami

  PM 2,5 - prach

  Cementový prach (jemná frakcia)

F9

  Tabakový dym (hrubé frakcie)

  Dym kysličníkov kovov (hrubé frakcie)

  Olejový dym

  Baktérie

 

Ďalej rozoznávame rekuperačné filtre na zachytávanie mikročastíc – označenie E , H - účinné pre častice ≥ 0,01 mikrometrov a U – aj pre aerosoly a filtre s aktívnym uhlím, tiež filtre pre absorpciu plynov.

 

 

 

Ďalšie články na tému Alternatívne vykurovanie

1.3.2015© WEBY GROUP Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: 4vent.pl  (i.n.)