Školenia BOZP - bezpečnosti a zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (skrátene BOZP) predstavuje súhrn pracovných podmienok, ktoré eliminujú vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov v odbore stavebníctva.
Zahŕňa v sebe dve funkcie - teda bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci. Zatiaľ čo ochrana zdravia pri práci napĺňa hlavnú praktickú funkciu obsahu pojmu BOZP, bezpečnosť práce predstavuje spôsob, akým je dosahovaná.
(Zdroj: Wikipédia)

Firmy 1-3 z 3

ČlánkyViac článkov >>

  • Zdvíhacie zariadenia a viazacie prostriedky- používanie v agresívnom prostredí

    Zdvíhacie zariadenia a viazacie prostriedky- používanie v agresívnom prostredí

    Uhlík obsiahnutý v kovových prvkoch viazacích prostriedkov reaguje s kyselinou sírovou a jej výparmi za vzniku oxidu siričitého a oxidu uhličitého, ktoré spôsobujú vnútornú koróziu a tým oslabujú nosnosť viazacích prostriedkov.

  •