Tehla je už tradične obľúbeným stavebným materiálom a to nielen kvôli svojim výborným tepelno-izolačným vlastnostiam, ale aj vďaka čistému a pomerne jednoduchému spôsobu výstavby.

 

Brúsená tehla umožňuje murovať čistým spôsobom s použitím lepiacej peny

Brúsená tehla umožňuje murovať čistým spôsobom s použitím lepiacej peny

 

 

Ekonomicky efektívna a energeticky úsporná stavba s tehlou

 

Tehla ako stavebný materiál prešla v uplynulom vyše polstoročí z  hľadiska tepelnoizolačných vlastností a technologických výhod prevratným vývojom. „Klasická“ plná pálená tehla sa v  50.rokoch minulého storočia vytvorením vnútornej štruktúry dutín zdokonalila v tehlu „dierovanú“. Produkt vypaľovania hliny - keramický črep, sa tým vyľahčil a celkové zväčšenie tvarovky prinieslo úsporu pracovného času i materiálu. V súčasnosti sa vo výrobniach počas vypaľovacieho procesu navyše vytvára v tehliarskom črepe množstvo drobných vzduchových pórov. V tuhej hmote pôsobia ako tepelný izolant a zásadným spôsobom obmedzujú tepelný tok materiálom. Vďaka tomu sa súčiniteľ prechodu tepla (hodnota U) tehlovej steny hrúbky 45 cm počas jedného storočia zlepšil z hodnoty U = 1,6 W/m 2.K na hodnotu U = 0,29 W/m 2.K. Obvodová stena z tohto moderného tehliarskeho výrobku vďaka tomu spĺňa kritériá požadované pri výstavbe nízkoenergetického domu a to bez potreby dodatočnej tepelnej izolácie.

 

Výstavba

 

Stenová konštrukcia predstavuje z hľadiska stavby azda najdôležitejší systém. Tvorí nielen podstatnú časť stavby, dodáva jej tiež charakter a tvar.Okrem toho vytváraaj  funkčné spojenie základov so stropom a následne i strechou, čo je dôležité pre dodržanie statických nárokov.  Od kvality vyhotovenia múrov bude závisieť celková obytná klíma v dome a aj jeho energetická náročnosť, preto je potrebné venovať tejto časti hrubej stavby náležitú pozornosť. Každá odchýlka v presnosti, každá škára môže mať za následok neskorší vznik tepelných mostov, čo sa neskôr môže nepriaznivo prejaviť pri nákladoch na vykurovacie. Vzhľadom na to sa odporúča k založeniu stavby stien prizvať odborného poradcu, zvlášť keď sa stavba domu realizuje svojpomocne. Spoločnosť LeierBaustoffe SK s.r.o. ponúka svojim zákazníkom servis vyškolených odborníkov, oboznámených s montážnym návodom a používajúcich špeciálne náradia a doplnky, bez ohľadu na to, či sa jedná o stavbu z brúsenej, alebo nebrúsenej tehly.

 

Ukladanie blokov popri šnúre

Ukladanie blokov popri šnúre

 

Založenie stavby

 

Špeciálnu pozornosť je potrebné venovať najmä založeniu prvého radu tehál. Prvým krokom je v tomto prípade zmeranie najvyššieho bodu na základovej doske nivelačným prístrojom. Tomu sa následne prispôsobí hrúbka zakladacej malty, od najvyššieho bodu musí byť nanesená v hrúbke min. 10 mm. Pod zakladaciu maltu je vhodné umiestniť hydroizolačnú vrstvu. Po vymeraní sa môže nanášať malta a to na šírku muriva, dôsledne sa dbá aj na výšku nanesenej malty a jej rovný povrch. Presnosť nanesenia maltového lôžka zabezpečí nivelačná sústava s nastaviteľnou výškou. Malta sa nanesie medzi výškovo nastavené prípravky nivelizačnej súpravy. Pomocou vhodnej laty sa stiahne po na to určených plochách prípravkov nivelizačnej súpravy. S ukladaním prvého radu tehál je možné začať po zatuhnutí maltového lôžka, na ktoré sa nanesie vrstva spojovacieho materiálu. To umožní pevné spojenie tehlových blokov so základovou doskou, pričom maltové lôžko slúži na vyrovnanie povrchu, ktorý bude tvoriť podklad pre steny.

 

Prvý rad

 

Tehly začíname zakladať vždy od rohov. Ďalšie ukladáme rovnomerne popri šnúre, ktorá sa od rohov natiahne. Po osadení by sa bloky už nemali posúvať! Drobné korekcie vykonávame len gumeným kladivom. Správnemu uloženiu napomáha systém pero+drážka, ktorý zabezpečí presné zakladanie radu.

 

Druhý rad

 

V prípade murovania z tradičných nebrúsených tehál sa na hornú plochuprvého radu nanesie rovnomerná vrstva malty, ktorá prekryje aj dutiny. Do nej sa následne ukladá ďalší rad tehál. V prípade použitia brúsených tehál sa špeciálnym valcom nanesie tenká vrstva malty, ktorá sa zachytí len narebrá tehly. Okrem malty možno pri murovaní na tenkú ložnú škáru použiť aj lepiacu penu, ktorá sa na murivo nanáša pomocou aplikačnej pištole. Spoločnosť LeierBaustoffe SK s.r.o. ponúka svojim zákazníkom kompletný sortiment pre stavbu obvodového aj vnútorného nosného murivaako i nenosnýchpriečok. Tradičná nebrúsená tehla Leiertherm predstavuje murovanie na klasickú maltu, čo je stáročiami overený model výstavby s dlhou životnosťou. Zákazníci majú na výber aj brúsenú keramickú tehlu LeierPLAN pre výstavbu na tenkú ložnú škáru. Stavba s ňou rýchlo napreduje a netvoria sa v nej tepelné mosty. Výhodou je tiež menšia spotreba vody a teda aj menej vlhkosti v stavbe. Doplnkovým sortimentom je v tomto prípade malta na tenké škáryLeierPLAN, alebo univerzálna stavebná lepiaca penaLeierFIX. Či už sa zákazník rozhodne pre penu, alebo maltu na tenké škáry, je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu a prizvať si k výstavbe odborníka spoločnosti Leier.

 

Tehly možno spájať aj špeciálnym lepidlom

Tehly možno spájať aj špeciálnym lepidlom

 

Od základov po strechu

 

Priebeh výstavby z tehál pozostáva z postupného osádzania jednotlivých radov tvaroviek pri dodržaní pravidiel zhotovovania murovaných konštrukcií. Takto sa zhotoví murivo požadovanej výšky. Počas zhotovovania muriva je potrebné kontrolovať jej zvislosť a taktiež vodorovnosť osadených radov tehál.

 

Brúsenú tehlu možno murovať na tenkú ložnú škáru aj pomocou špeciálnej malty

Brúsenú tehlu možno murovať na tenkú ložnú škáru aj pomocou špeciálnej malty

 

Nad okennými a dvernými otvormi sa osádzajú preklady. Spoločnosť Leier má v ponuke rad keramických predpätých prekladov, ktorých výhodou je veľmi jednoduchá a rýchla montáž, ako aj vysoká kvalita.

Po zhotovení muriva sa osadení prekladov je možné pokračovať stavbou stropnej konštrukcie.