Najčastejšie používaným typom monolitických stropov v súčasnej dobe sú stropy zo železobetónu. Montujú sa formou betónovania priamo na stavbe do debnenia, v ktorom je uložená výstuž. Vhodnou voľbou tvarov, rozmerov, druhov betónu a výstuže, podľa daných podmienok sa dajú veľmi hospodárne dimenzovať pre akýkoľvek pôdorys s rôznym rozpätím a zaťažením.

 

Monolitické stropy

 

Dalo by sa povedať, že strop sa dokonale prispôsobí stavbe. Monolitický strop prenáša zvislé a vodorovné zaťaženie do zvislých nosných podpor. Okrem toho zaisťuje stabilitu a tuhosť objektu v obidvoch smeroch. K výhodám patrí tiež vysoká hospodárnosť využitia materiálu, vyplývajúca z možností ekonomicky voliť tvary a rozmery podľa predstáv projektanta stavby. Vznikne tak jednotný strop bez viditeľných perforácií a spojov, kde v budúcnosti nehrozí jeho priečne, alebo pozdĺžne popraskanie. Monolitický strop môže byť plochý, naklonený aj zakrivený . Tiež ľahko umožňuje integráciu prevádzkových inštalácií. Jeho súčasťou je veniec. Monolitický strop je tiež známy svojou vysokou požiarnou odolnosťou.

 

K nevýhodám monolitických stropov patrí nutnosť debnenia, veľká stavenisková prácnosť, mokrý proces, dlhá doba tvrdnutia, ktorá predlžuje dobu výstavby (nutnosť technologických prestávok) a závislosť na klimatických podmienkach (sezónnosť, čiže obmedzenie betonáže v zimnom období).

 

Monolitické železobetónové stropy boli v prvej polovici dvadsiateho storočia značne rozšíreným typom stropov vo všetkých druhoch výstavby. V období po druhej svetovej vojne bola monolitická technológia postupne nahradzovaná prefabrikovanými a poloprefabrikovanými technológiami, no od druhej polovice osemdesiatych rokov sa aj v našich končinách začala opäť viac používať monolitická technológia a v súčasnosti sa u nás aj v zahraničí môžeme stretnúť s používaním obidvoch technológií. Pomer frekvencie používania je závislý na výhodnosť vzhľadom k špecifickým podmienkam a v rôznych oblastiach sa líši.

 

V poslednom desaťročí sa značne rozšírili prefa – monolitické technológie, ktoré využívajú výhody a eliminujú nevýhody prefabrikovaných a monolitických konštrukcií. V praxi to znamená, že časti konštrukcie sa vyrobia vo výrobni a následne dopravia na stavbu vo forme ľahších prefabrikátov. Tieto prefabrikáty sa „dobetónujú“ o monolitickú časť priamo v konštrukcií. Okrem nákladov na dopravu môžeme povedať, že prefabrikant slúži ako debnenie monolitickej časti a tým je zmenšená stavenisková prácnosť a obmedzia sa tiež náklady na drahé systémové debnenie.

 

Veľká objemová hmotnosť železobetónu je na jednej strane nevýhodná vzhľadom k značnému zaťaženiu zvislých konštrukcií, základov i vlastnej konštrukcií stropu. Na strane druhej je výhodná z hľadiska akustických vlastností – vzduchovej nepriezvučnosti. V prípade realizácie monolitického stropu odpadá požiadavka, resp. nutnosť vytvoriť železobetónové stužujúce vence v úrovni stropu, pretože vence sú priamou súčasťou monolitickej stropnej dosky.

 

Doska zo železobetónu rieši tiež ďalší obvyklý problém bežných stropov – odstraňuje trhliny v špárach medzi panelmi, alebo vložkami. Monolitická konštrukcia stropu tiež umožňuje upraviť ju nezávisle podľa zaťaženia. Kým pri ostatných stropných konštrukciách je nutné použiť pod silne zaťažené miesta zosiľňovacie prvky (silnejšie panely, zdvojené väzníky, oceľové nosiče a podobne), do monolitického stropu je možné oprieť nielen stĺpy krovu, ale tiež ťažké priečky, komínové telesá a podobne. Z hľadiska zaistenia distribúcie vodorovných síl sú monolitické železobetónové stropné konštrukcie tuhé vo vodorovnej rovine, takže sú vhodné pre vysoké kombinované a výškové stavby, pri ktorých je podmienka horizontálne tuhej stropnej konštrukcie jednoznačne zásadná z hľadiska zaistenia priestorovej tuhosti.

 

Zefektívnenie monolitickej technológie bolo zapríčinené hlavne tlakom prefabrikovanej technológie v stavebnej sfére. Zredukovanie pôvodných nevýhod bolo dosiahnuté predovšetkým používaním systémových debnení, transportom betónu z centrálnych betonárok, technologickými postupmi umožňujúcimi betonáž aj v zimnom období, používaním prísad do betónu zlepšujúcich spracovateľnosť betónovej zmesi, urýchľovaním tuhnutia a tvrdnutia betónu na stavbe a tiež používaním vopred vyrobených výstužných sietí, rohoží a priestorových výstužných kostier.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

 

Keramické montované stropy

 

Vencovky s integrovanou izoláciou dopĺňajú tehlový systém pre pasívne a nulové domy

 

Ďalšie články na tému Hrubá stavba

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.rosainvest.ru

(i.n.)