Ak premýšľate nad stavbou vlastného rodinného domu, jednou z častí, ktorá si tiež zaslúži osobitú pozornosť je aj strecha.

 

Aká strecha

 

Aká strecha sa teda hodí pre váš dom?

 

Myslieť si, že jej funkciou je len ochrana stavby pred dažďom, by bolo veľkou chybou. Strecha musí totiž zabezpečovať aj tepelnú ochranu obydlia, v zime zabrániť úniku drahého tepla smerom von, v lete zase, naopak, nevpúšťať horúčavy do domu. Okrem toho by vás mala chrániť aj pred hlukom okolia.

 

Aká strecha

 

Zabúdať nesmiete ani na vzhľad strechy a na to, že nie každá strecha je vhodná pre všetky typy domov. Do úvahy vezmite aj architektúru regiónu, v ktorom bude váš budúci „hrad“ stáť a samozrejme aj jeho klimatické podmienky. Všetko je teda vo vašich rukách a rozhodnutie závisí len od vás. Takže už teraz začnite premýšľať: šikmá alebo plochá? Oba typy majú totiž svoje klady a zápory.

 

 

Ploché strechy Plochými strechami sú nazývané strechy so sklonom do 10°. Mnoho stavebníkov sa pre ne rozhoduje najmä z dôvodu finančného. Áno, je síce pravdou, že vás takáto strecha stojí menej, má však v porovnaní so šikmou zvyčajne kratšiu životnosť a náklady na jej údržbu sú tým pádom, s ohľadom na dlhšie časové obdobie, omnoho vyššie. Na plochú strechu totiž dopadá viac priamych slnečných lúčov, rýchlejšie podlieha vplyvu škodlivého UV žiarenia a tým pádom sa aj rýchlejšie opotrebúva a starne.

 

Rovná strecha

 

Podľa počtu vrstiev, z ktorých sú strechy konštruované, sa ploché strechy delia na jedno-, dvoj- a viacplášťové.

Jednoplášťová strecha sa nazýva aj teplou strechou a to preto, že medzi tepelnou izoláciou a povrchovou vodotesnou krytinou nemá žiadnu vzduchovú vrstvu. Jej nevýhodou je, že sa pri jej aplikácii a užívaní nedá vylúčiť kondenzácia vodnej pary.

 

Špeciálnym druhom jednoplášťovej strechy je strecha obrátená, čiže inverzná. Pri jej konštrukcii sa vymení poradie vrstiev tepelnej izolácie a hydroizolácie. Aby táto strecha bezproblémovo plnila svoju funkciu, musí byť použitá nenasiakavá tepelnoizolačná vrstva.

 

V tomto prípade sa izolácia položí na základný betón a prikryje sa vrstvou extrudovaného polystyrénu, ktorý neprepúšťa vodu. Všetko sa ešte prikryje vrstvou textílie a zasype štrkom. Ten má za úlohu chrániť izoláciu pred vetrom. Inverzné strechy majú dlhšiu životnosť, pretože sú vďaka svojej štruktúre, odolné proti mechanickému poškodeniu.

 

Dvojplášťovej streche sa hovorí aj „studená strecha“ a zložená je z horného a dolného plášťa, medzi ktorými sa nachádza odvetrávaná vzduchová vrstva. Jej úlohou je zabrániť kondenzácii pár z domácnosti a v lete zabrániť prehriatiu vzduchu v dome, ktorý zapríčiňuje následné prehrievanie strechy.

 

Ploché strechy sú z ekonomického hľadiska dostupnejšie, je na ne v prípade potreby ľahší prístup a sú bezpečnejšie z hľadiska požiarnej ochrany. Vďaka moderným povlakovým materiálom môžu už niektoré rovné strechy slúžiť dokonca rovnako dlho ako strechy šikmé.

 

Šikmé strechy

 

Šikmé strechy majú sklon od 10 do 55° (strechy nad 45°C sa nazývajú strmé) a majú oproti plochým niekoľko výhod, ktoré stoja za zmienku. Tieto strechy nie sú natoľko vystavované nepriazni počasia a preto je ich vonkajší plášť menej náročný na materiál. Ďalšou výhodou je priestor vytvorený realizáciou krovu- teda nosnými časťami strešnej konštrukcie.

 

Aká strecha

 

Aj keď je návrh konštrukcie pomerne zložitý a je sprevádzaný množstvom potrebných výpočtov, presnosť prvkov konštrukcie podľa nich vyrobených, potom zaručuje kvalitný a stabilný základ budúcej strechy.

 

Klasickým materiálom využívaným na stavbu krovov je drevo, iba na budovách s väčšou plochou sa konštrukcie vyrábajú s ocele. Na tieto prvky sa potom ukladajú tepelnoizolačné dosky a za nimi nasleduje hydroizolácia, najčastejšie vo forme kvalitnej fólie. Až po jej uložení sa začne s pribíjaním pozdĺžnych a priečnych strešných lát, tvoriacich tzv. rošt, na ktorý sa potom ukladá strešná krytina.

 

Medzi výhody šikmých striech patrí aj ich relatívna bezúdržbovosť a vo väčšine prípadov aj dlhšia životnosť použitej krytiny. Nevýhodou sú jej niekedy až dvojnásobne vyššie náklady na realizáciu, spôsobené práve výstavbou kvalitného krovu.

 

 

 
2.6.2008© Weby Group Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: suhodolskoe.ru, novakrovlya.ru, house-hands.ru, prechtl-dach.at