Durisol – stavebný systém pre zdravé bývanie

Výber stavebného materiálu často určuje nielen kvalitu samotného bývania ale dodá stavbe aj celkový charakter. Popri tradičných  sa stále vo väčšej miere presadzujú aj moderné stavebné systémy, vhodné tak na projekt nízkoenergetického domu s minimálnym dopadom na životné prostredie, ako i na verejné inžinierske stavby. Do tejto kategórie sa radí aj stavebný materiál Durisol.

 

Durisol – stavebný systém pre zdravé bývanie Prečo Durisol

 

Výroba ekologického materiálu Durisol sa začala pred viac ako 70 rokmi v Holandsku odkiaľ sa postupne rozšírila do ďalších krajín. Tento ekologický a hospodárny stavebný systém našiel uplatnenie v praxi a stal sa vyhľadávaným materiálom stavebníkov i projektantov. Dnes sa značka Durisol považuje za celosvetovú jednotku vo výrobe štiepko-cementových produktov. Na Slovensku výrobu a predaj širokého portfólia durisolových produktov zabezpečuje spoločnosť Leier Baustoffe SK s.r.o. „Teší nás, že môžeme vyrábať a dodávať na trh produkt vyrábaný z prírodného, ktorý je navyše surovinovým obnoviteľným zdrojom. Rovnako sme veľmi radi, že je čoraz viac stavebníkov, ktorí chcú bývať v masívnych domoch z prírodného ekologického materiálu, ktorého výborné tepelno-izolačné vlastnosti môžu oceniť po celý rok,“ hovorí Ing. Anton Viazanko, konateľ spoločnosti Leier Baustoffe SK s.r.o.

 

Zjednodušene povedané, svojim zložením stavebný materiál Durisol predstavuje kompromis medzi  masívnym drevom a betónovou tvarovkou. Z oboch materiálov si osvojil tie najlepšie vlastnosti a ich spojením vznikol unikátny systém. Základnou výrobnou surovinou Durisolu je drevná štiepka (až 90% objemu) spevnená a zušľachtená prírodnými mineralizačnými komponentmi. Jedná sa o obnoviteľný prírodný zdroj poskytujúci pre človeka prirodzene zdravé prostredie. Pri výrobe durisolových tvaroviek prechádza štiepka procesom mineralizácie, ktorý  ju robí odolnejšou voči vode, soliam  a ostatným vonkajším vplyvom. Pridaním cementu a mineralizačných prísad sa získava nehorľavosť materiálu. V závere výrobného procesu sa štiepko-cementová masa lisuje a po jej vyschnutí sa frézuje na presné rozmery tvarovky. Existuje široká ponuka produktov a tvarov, šitá na mieru konkrétnym stavebným účelom a projektovým riešeniam.

 

Durisol

 

Podmienky pre optimálnu klímu

 

Hotový produkt má celý rad úžitkových vlastností, vďaka ktorým má Durisol rozmanité možnosti využitia. Jednou z nich je vynikajúca difúzia vodných pár, dôležitá najmä pri obytných stavbách. Zloženie durisolového muriva umožňuje prechod vodnej pary, vďaka čomu je v interiéri vyvážený pomer medzi teplotou a vlhkosťou vzduchu a preto je aj pre zdravie človeka optimálna vnútorná klíma v každom ročnom období. Vysoká odolnosť voči hluku je ďalšou významnou vlastnosťou tohto systému. Je vysoko účinná, preto sa Durisol čoraz viac uplatňuje pri stavbách protihlukových stien popri diaľniciach, železniciach a na ochranu obytných zón pred nadmerným hlukom.

 

Rýchla a presná výstavba

 

Jednotlivé durisolové tvarovky do seba dobre zapadajú a vďaka tvarovej variabilite sa plne prispôsobujú predstavám investora. Jednotlivé bloky sa ukladajú v prvom rade do cementovej malty, ak je to potrebné, tvarovku možno upraviť na presnú veľkosť pomocou píly na drevo. V ďalších radoch sa postupuje vždy od rohov a dokladá sa celý rad. Po dosiahnutí štyroch radov sa systém vylieva betónom. Ten zabezpečuje celej stavbe potrebnú statickú pevnosť a tvarovú stálosť. Betón zároveň vytvorí akumulačné jadro stavby, ktoré v zime účinne akumuluje teplo. Táto vlastnosť v kombinácii s  nenasiakavosťou materiálu významne šetrí náklady vo vykurovacom období, čo je jednou zo základných podmienok nízkoenergetickej stavby. Výstavba zo štiepko-cementových tvaroviek umožňuje začlenenie prekladov tak do obvodových nosných múrov, ako i vnútorných nosných múrov bez rizika vzniku tepelných mostov. Tradičné debnenie obvodových stropných vencov je v tomto prípade nahradené špeciálnymi vencovými tvarovkami. Samotná výstavba napreduje v prípade použitia stavebného systému Durisol veľmi rýchlo, samozrejme v závislosti od veľkosti stavby a náročnosti konštrukčných detailov. V prípade bežného rodinného domu môže byť jedno podlažie postavené už za jeden deň.