Výmenník

 

Hlavné súčasti vetracej rekuperačnej jednotkySrdcom každej rekuperačnej jednotky je tepelný výmenník; na jeho kvalite závisí jej spoľahlivosť aj energetická efektívnosť. Základný problém u tepelných výmenníkov vzduch-vzduch je relatívne veľký odpor proti prestupu tepla medzi vzduchom a stenou výmenníka. To si vynucuje použitie relatívne veľkej teplovýmennej plochy. Ak chceme vtesnať veľkú plochu do malého priestoru, musia byť kanály pre vedenie vzduchu pomerne malé. Za malé rozmery výmenníka spravidla zaplatíme väčšou tlakovou stratou a nutnosťou použiť výkonnejších ventilátorov. Z konštrukčných dôvodov sa v minulosti často používali krížové výmenníky štvorcového tvaru, ktoré sú pomerne kompaktné. V záujme zvýšenia efektívnosti sa ale stále viac prechádza na podlhovasté krížovo-protiprúdové alebo čisto protiprúdové kanálové výmenníky, ktoré sú z fyzikálneho hľadiska najefektívnejšie. Výmenník je vždy určitý kompromis medzi veľkosťou, účinnosťou a tlakovou stratou (tá do značnej miery určuje spotrebu elektriny pre pohon ventilátorov). Ak máte lacnú energiu na vykurovanie (drevo z vlastného lesa), nie je potrebné toľko dbať na celkovú účinnosť výmenníka a možno sa uspokojiť s lacnejšími jednotkami s účinnosťou výmenníka 60 až 70%. Ak kúrite elektrinou alebo máte pasívny dom, potom je vhodné vyberať drahšie jednotky s účinnosťou výmenníka prevyšujúcou 90%.

 

 

Ventilátory

 

Známa vec -  ventilátory potrebujeme vždy. Ak chcete, aby vetranie bolo rovnotlakové, potom sa používa dvojica ventilátorov. Potrebný výkon ventilátorov závisí na množstve vzduchu a na tlakových stratách v systéme. Po ventilátoroch požadujeme, aby boli tiché, dlhodobo spoľahlivé a mali čo najmenšiu spotrebu elektrickej energie. K tomu, aby jednotka získala certifikáciu, nesmie merný príkon prekročiť 0,45W / (m 3 / hod). V poslednej dobe sa čoraz viac využívajú jednosmerné elektrické motorčeky s riadením otáčok, veľmi malým trením v ložiskách a optimalizovanými lopatkami obežného kolesa. Vďaka použitiu jednosmerných motorčekov a takmer nepretržitému chodu sú ventilátory rekuperačných jednotiek dobrými kandidátmi na využitie solárnej energie v domácnostiach, ktoré majú hybridný alebo ostrovné fotovoltaické systémy.

 

Rozvody vzduchu

 

Hlavné súčasti vetracej rekuperačnej jednotkyU väčšiny nových domov, kde je rekuperačné vetranie súčasťou projektu stavby sa spravidla používa jedna centrálna rekuperačná jednotka a od nej sa rozvádza vzduch do jednotlivých miestností. Použité potrubie má významný vplyv na hlučnosť, hygienu a tlakovú stratu celej sústavy. V poslednej dobe sa čoraz častejšie namiesto obvyklých vzduchotechnických rozvodov z pozinkovaného plechu používajú ohybné plastové rúrky s dokonale hladkou vnútornou vložkou, ktoré minimalizujú usadzovanie nečistôt a tlakové straty.

 

Filtrácia vzduchu

 

Filtrácia je nevyhnutná k tomu aby sa nezanášal výmenník a nedochádzalo k množeniu baktérií na jeho povrchu. Vzduchové filtre sa podľa toho ako malé častice dokážu zachytiť delia do niekoľkých tried. Bežne sa v rekuperačných jednotkách používa trieda filtrácie G4. Alergici môžu v čase zvýšenej záťaže alergénmi použiť filtre triedy F7. Spravidla platí, že čím jemnejší filter, tým vyššia je jeho cena a často má aj vyššiu tlakovú stratu. Oboje samozrejme zvyšuje prevádzkové náklady.

 

Regulácia

 

Regulácia vetrania je dôležitá hlavne kvôli úsporám energie. Žiadny výmenník nemá 100% účinnosť, ventilátory spotrebúvajú elektrickú energiu a filtre sa zanášajú úmerne množstvu nasávaného vzduchu. Regulovať vetranie možno nastavením prietoku vzduchu; spravidla sa používa výmena 50% objemu vzduchu za hodinu v čase, keď sú prítomní ľudia a približne 10%, keď v dome nikto nie je.

 

 

Ďalšie články na tému Alternatívne vykurovanie

 

16.3.2015© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: hrs-heatexchangers.com, 4vent.pl

(i.n.)