Balkóny tvoria u budov nielen architektonický prvok, ale prevádzkovým využitím priestoru plochých striech pri budovách rozširujú možnosti, ako tráviť čas vo svojom obydlí. Terasy a balkóny patria do skupiny prevádzkových plochých striech a patria medzi ne skladby s dlažbou, drevenými roštmi a podobne.

 

Izolácia balkónov

 

Na konštrukcie balkónov sú kladené vysoké požiadavky. Je zrejmé, že sú vystavené vyššiemu riziku poškodenia konštrukcie poveternostnými vplyvmi, ak sa pri projektovaní a pri realizácii (výstavbe) čokoľvek podcenilo v systéme izolácie balkóna.

 

Práve u balkónov môže byť príčinou konštrukčných chýb vodotesných funkcií stavebných konštrukcií celý rad: od chýb v návrhu, projektu stavby, chýb v prevedení, montáži jednotlivých vrstiev až po nedbalú údržbu.

 

Najdôležitejšie je predovšetkým zaistenie vodotesnej funkcie. Na povrchu balkónov je veľmi dôležité docieliť dostatočný spád pre odtok dažďovej vody, čo je možné napríklad vybudovaním spádovej vrstvy nad nosnou konštrukciou strechy, tepelnou izoláciou balkónu v spáde, alebo nosnými strešnými konštrukciami vybudovanými v určitom sklone.

 

Požiadavkou je čo možno najmenší spád povrchu pochôdznej vrstvy balkóna. Spádové vrstvy pod izoláciou majú byť min 1 °.

 

Najčastejšie chyby izolácie balkónov (aj terás) sú v chybnom návrhu alebo v neodborne vykonaných detailoch. Pri detailnom vytvorení prechodu hydroizolácie z vodorovnej plochy na zvislú je požadované vytiahnutie min. 150 mm nad úroveň strechy zakončené zatmelenou klampiarsku lištou. Extrémne zložitým detailom je prestup nosného prvku zábradlia balkónu, ktorý sa rieši priechodkami tanierik / trubička. Tanierik je zatavovaný medzi súvrstvie pásov a trubička sa zatmelí.

 

Lepším riešením však je, keď sa kotviaci prvok zábradlia umiestni pod rímsu bez nutnosti priechodu skrz hydroizolačné súvrstvia. Ďalšia chyba môže vzniknúť aj pri návrhu detailu izolácie u prístupových dverí pri požiadavke na znížený alebo bezbariérový vstup, kde sa väčšinou uplatnia odvodňovacie žľaby predo dvermi, ktoré zabraňujú vniknutiu vlhkosti zafúkaným alebo hnaným snehom do miestnosti a pod. Návrh hydroizolačnej vrstvy má viac variantov. Môžeme zvoliť najspoľahlivejšiu alebo cenovo najdostupnejšiu izoláciu. Ak sú volené asfaltové pásy, je najspoľahlivejším variantom zásadne modifikovaný asfaltový pás s vrchným posypom hr. 5 mm.

 

Aj pri najlacnejšom variante sa musia použiť veľmi pevné oxidované pásy s nosnou vložkou zo sklenej tkaniny alebo polyesterovou nosnou vložkou zabezpečujúcou spoľahlivú vodotesnosť.

Existujú rôzne možnosti pre vytvorenie bezchybných konštrukcií balkónov a terás. Aká bude použitá je závislé na miestnych podmienkach a na želanie stavebníka - či už zvolíte inovatívnu kontaktnú izoláciu alebo kontaktnú drenáž alebo stavíte na tradičný bitúmenový pás, voľnú pokládku alebo lepenie na poter, vždy je lepšie poradiť sa s odborníkmi, ktorí majú v tomto smere bohaté skúsenosti.

 

Hydroizolácie terás a balkónov sú jednou z najnáročnejších výziev pre odborníkov a realizačné firmy v oblasti hydroizolácií. Priestor balkóna je miesto, ktoré má slúžiť na relax a oddych, preto sú na neho kladené nielen požiadavky na zaistenie vodotesnosti nosnej konštrukcie, ale tiež požiadavky estetické. V súčasnej dobe je na našom trhu celý rad riešení, ktoré síce splňujú požiadavky na vzhľad, s dlhodobou vodotesnosťou je to však oveľa slabšie. Nie však beznádejné.

 

Jednou z najpoužívanejších variant je vytvorenie hydroizolačnej vrstvy, ktorá je následne zakrytá ďalším súvrstvím, ktoré má jednak chrániť samotnú hydroizolačnú vrstvu, najmä však vytvoriť taký estetický dojem, ktorý je zaujímavý pre užívateľa budovy. Problémom u tohto typu hydroizolácie je, že najčastejšou ochrannou vrstvou nanesenou na hydroizoláciu je betónový poter. Po takomto uzavretí plochy je nutné, aby sme si boli istí, že hydroizolačná vrstva je vykonaná v takej kvalite a tak kvalitným materiálom, že nebude potrebné sa k nej nikdy vracať. Bohužiaľ, realita býva iná. Priam drasticky odlišná. Veľmi často dochádza už po niekoľkých rokoch k zatekaniu. Sanácia je potom veľmi zložitá.

 

 

Prvou zásadnou otázkou je - búrať alebo pokračovať na existujúci podklad? Či už sa rozhodneme pre jeden alebo druhý variant, žiaden nie je optimálny. Ak sa rozhodneme pre navýšenie existujúceho súvrstvia, môžeme naraziť na problém výšky celej skladby a teda toho, či sa zvažovaná skladba zmestí pod existujúce dvere na terasu či balkón.

 

Ďalší z obľúbených variantov riešenia novostavby či rekonštrukcie, je použitie PVC hydroizolačných fólií, ktoré sú následne kryté dlažbou na podložkách či stále obľúbenejšími drevenými roštmi. Medzi hlavné klady týchto systémov patrí najmä jednoduchá inšpekcia a možnosť prípadnej opravy, ak je potrebná. Aj tu je však nutné zvažovať kvalitu materiálu. Aj keď celá rada vplyvov prírody je tu eliminovaná (UV žiarenie, sacia sila vetra), iné riziká a úskalia sa naopak objavujú - veľké teplotné rozdiely počas dňa a počas roka, vznik kultúr baktérií a plesní atď. V neposlednom rade je potrebné zvážiť rozmerovú stabilitu zvoleného materiálu. Aj kvôli takýmto úskaliam je nutné prenechať úvahy o izolácií balkóna odborníkom.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Bezpečnosť závesného balkóna

 

Rámový a bezrámový systém zasklenia balkónov

 

Ďalšie články na tému Balkóny a lodžie

 

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: gidroguide.ru

(i.n.)