Úniky tepla cez strechu domu môžu pri vykurovaní spôsobovať až 20 percentné tepelné straty. Dostatočne hrubé moderné strešné krytiny a materiály, správny návrh a nové technologické postupy riešenia krovov a strechy, však dokážu podobným únikom do veľkej miery zamedziť .

 

 

Lacná strecha

 

Práve preto sa i na Slovensku konečne zvýšil dopyt po výstavbe energeticky úsporných striech. V súvislosti so spojením „lacná strecha“,  sa čoraz častejšie skloňuje spojenie „vylúčenie tepelných mostov“, ktoré nielenže šetrí energiu určenú na vykurovanie, ale navyše zabraňuje aj tvorbe nepríjemných plesní.

 

Energetickú úspornosť strechy podstatne ovplyvňuje niekoľko činiteľov. Jedným z najpodstatnejších je stavba a tvar krovu. Narozdiel od minulosti sa dnes v dome počíta s každým priestorom. Práve táto podmienka donútila architektov a stavbárov zamyslieť sa a zracionalizovať predtým tak často zanedbávaný priestor, akým bolo podkrovie. Pri  výstavbe krovu sa napríklad eliminovali väzné trámy a prierezy jednotlivých stavebných prvkov sa zmenšili na m možné minimum. Zmenila sa aj technológia spájania  prvkov tak, že sa prestali zrezávať a oslabovať. Minimalizovanie prierezu stavebných prvkov dnes dovoľuje zatepliť priestor pod strechou tepelnoizolačným materiálom po celej hrúbke, čo prináša v konečnom dôsledku jednu z najväčších úspor. Ak sa totiž v ploche strechy nachádzajú krovy bez izolácie, uniká týmito miestami  až 4x viac tepla ako popri krovoch zaizolovaných.

 

Na ekonomickú úspornosť strechy vplýva i fakt, že sa na konštrukciu úsporného krovu využíva okrem masívneho dreva aj odpad z jeho výroby,  ktorý sa ďalej spracúva na drevené profily spájané klincami či lepením.

 

Spotrebu dreva na výstavbu krovu pozitívne  ovplyvňuje aj tvorba ľahkých strešných plášťov, čo znamená, že na výstavbu krovu postačí menej dreva ako pri ťažkých strešných krytinách.

 

Úspora v tvare strechy

Pri zvažovaní, aký tvar by mala mať strecha nášho domu, musí v prípade energeticky úspornej strechy platiť jediné pravidlo: čím menšia plocha strechy sa nachádza nad daným pôdorysom, tým by, pri dodržaní ostatných technických parametrov a podmienok výstavby, mali byť úniky tepla menšie. Najúspornejšími  strechami z pohľadu šetrenia energiami,  sú z tohto pohľadu, bezpochyby strechy ploché a pultové. Nanajvýš j nim patria ešte strechy sedlové, ale samozrejme len tie hladké, bez komplikovaných výčnelkov. Stavba sedlovej alebo taktiež valbovej strechy s vikiermi, prináša so sebou nielen riziko vyššej spotreby materiálu a zložitého a zdĺhavého postupu zateplenia, ale často tiež nekvalitného zhotovenia detailov. Ich nasledovná oprava a neskoršia údržba, stavbu vašej strechy v konečnom dôsledku predraží.

 

Lacná strecha

 

Pre energeticky úsporný dom je teda jednoznačne najvhodnejšia stavba jednoplášťovej plochej strechy, vrstvenej v klasickom poradí v smere od interiéru: parozábrana, nosná konštrukcia, tepelná izolácia a hydroizolácia. Nízkoenergetické, a predovšetkým pasívne domy, potrebujú pre svoju funkčnosť strechu vybudovanú z dvoch nosných konštrukcií a vzduchovou medzerou medzi nimi, ktorá zabezpečí ich optimálne prevetrávanie.

 

Aj pultové strechy s dobre riešeným sklonom strechy môžu stavebníkovi priniesť nemalé úspory. Ak majú mierny sklon s presahom na južnej strane, dokážu veľmi efektívne tieniť dom. V lete tým pádom nie je potrebné dom ochladzovať a v zime sa do domu dostanú aj šikmé lúče „zubatého“ slnka. O výbere konkrétnej strešnej krytiny rozhodne práve sklon strechy.

 

Jedným z najvýhodnejších materiálom na výstavbu pultovej strechy je ľahký plech, ktorý je vo všeobecnosti veľmi lacný. Výhodou pultová strechy je, že svojim tvarom umožní dokonale obývať stavbu na oboch podlažiach – prízemí i na podlaží pod strechou. Existuje ešte niekoľko spôsobov ako ušetriť pri použití pultovej strechy, ale o týchto možnostiach by ste mali byť informovaní už pri projektovaní vášho nového či rekonštruovaného domu, vzhľadom na konkrétne technické detaily. Jedným z nich je napríklad priznanie šikminy strechy  v interiéri, čím si ušetríte náklady a prácu na stavbu stropu nad podlažím pod strechou.

 

Úspora v konštrukcii strechy  

Medzi najúspornejšie typy konštrukcií patria priehradové nosníky. Ich stavba je zaujímavá najmä tým, že sú schopné zastrešiť rozľahlé priestory a napriek tomu nepotrebujú žiadne podpory, vedúce stredom pôdorysu. Táto ich vlastnosť umožňuje nielen dokonalé odľahčenie priestoru, ale zároveň umožňuje  výstavbu rôznych členitých tvarov striech, určených v projekte domu.

 

Častejšie ako krov nosníkový, sa využíva úsporný hambálkový krov, ktorý tvoria prázdne väzby dvojíc krokiev, uložených na drevených pomúrniciach. Väzby sú od seba vzdialené v pravidelných odstupoch 90-110 cm.

 

Tretím druhom úspornej konštrukcie sú lepené krovy, pri ktorých výstavbe sa nepoužíva masívne drevo veľkého prierezu. Všetky ich nosné prvky sú lepené z tenších fošní a dosiek, teda odpadu pri výrobe hranolov. Vrstvy sa na seba ukladajú a lepia vodovzdornými lepidlami na báze syntetických živíc. Lepenými krovmi je možné bez rizika a s veľkým efektom prekryť aj plochy o veľkosti 100 m2.

 

Úspora v plášti strechy Pri hľadaní možností úspor tak finančných ako aj energetických, nesmiete zabúdať aj na plášť strechy. Ak chcete rekonštruovať strechu a zároveň uchovať pôvodný krov, je dobré spoľahnúť sa na vlastnosti modernej jednoplášťovej strechy. Realizáciou jednoplášťovej strechy neuberiete na priestore, ale práve naopak, priestor zväčšíte.

Ak sa predsa len rozhodnete pre strechu dvojplášťovú, náklady môžete ušetriť správnym výberom ľahkej krytiny. Nakoľko je hmotnosť ľahkej krytiny nižšia, jej pokládka  si nevyžaduje stavbu mohutnej nosnej konštrukcie.  Z toho vyplýva, že pri výstavbe dvojplášťovej strechy pokrytej ľahkou krytinou spotrebujete menej dreva či ocele, ako pri výstavbe strechy jednoplášťovej, pokrytej ťažkou krytinou.

 

 

Ďalšie články na tému Strechy

 

16.11.2012© WEBY GROUP Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto:blog.proclima.com, limit-remontowy.pl