Ešte prednedávnom bol malý domový výťah pojmom, ktorý sa v očiach verejnosti spájal s luxusným životom vrstvy „horných desaťtisíc“. Mnohí nechápali, prečo sú ľudia ochotní doslova vyhodiť obnos peňazí, rovnajúci sa kúpe auta nižšej triedy, za malý výťah, keď predsa existujú schody. Prieskumy však ukazujú, že v posledných rokoch sa možnosť mať v dome vlastný výťah stáva populárnou. Dôvodov je viacero. Jedným z nich je úspora miesta. Na menších pozemkoch sa totiž nedajú stavať domy s rozľahlými základmi, no riešením je výstavba domu do výšky niekoľkých poschodí. Ďalším dôvodom je populárna výstavba viacgeneračných domov. Každý z týchto domov má vlastné schodisko, no pre obyvateľov môže byť problém zdolávať denno denne množstvo schodov. Domové výťahy prispievajú tiež k bezbariérovemu prístupu v domácnostiach s osobami so zníženou pohyblivosťou. Oplatí sa teda investovať?

 

Malé domové výťahy, kuchynské výťahy a autovýťahy

 

V súčasnosti sa malé domové výťahy montujú do vopred pripravenej murovanej šachty, alebo oceľovej konštrukcie. Maximálna výška pojazdu takéhoto výťahu je 4 poschodia. Pri nosnosti 250 kg je takýto druh malého výťahu možné zakomponovať takmer do každej malej stavby. A nielen to. Pri rekonštrukciách starších budov bez výťahu sa dá takéto zariadenie citlivo zakomponovať buď do interiéru budovy a ak to priestor vnútri budovy neumožňuje, je tu možnosť montáže výťahu z vonkajšej strany domu.

 

Malé domové výťahy, kuchynské výťahy a autovýťahy

 

V súčasnosti už výťah nie je rušivým prvkom, ale doslova dokonalým dizajnérskym riešením, ktorá sa dokáže prispôsobiť akémukoľvek architektonickému riešeniu domu. Zariadenie sa vyznačuje jednoduchým ovládaním. Okrem osôb môže prepravovať aj drobný materiál. Bezpečnostné prvky sú samozrejmosťou. Dizajn kabín a a technické vybavenie vychádza z požiadavkou architekta a investora.

 

Kuchynské výťahy a iné

 

Kuchynské výťahy patria k malým nákladným výťahom. Nie sú určené pre prepravu osôb. Ich nosnosť je od 50 do 250 kg. Tieto výťahy nájdu svoje uplatnenie v reštauráciách, jedálňach či iných stravovacích zariadeniach, ale aj vo väčších domácnostiach. Pohony kuchynských výťahov sú zväčša trakčné (lanové) s variabilným umiestnením strojovne. Ovládanie výťahu je riešené tlačítkom „privolať – odoslať“ , akustickým signálom dojazdu do požadovanej stanice, domácim telefónom, ktorý umožňuje komunikovať medzi jednotlivými stanicami, diagnostikou otvorených dverí a podobne. Dvere kuchynského výťahu sú podľa požiadavkou jednodielne, alebo dvojdielne s bezpečnostnými uzávierkami a systémom hydraulického dosadu uzatvorenia dverí.

 

 

Malé domové výťahy, kuchynské výťahy a autovýťahy

 

Čoraz častejšie problémy s voľným miestom na parkovanie áut – či už v rodinných domoch, ale aj v obytných bytovkách prinútili architektov riešiť tento problém podzemnými garážami. Čoraz viac sa takéto garáže stavajú pod rodinnými domami. Nielenže usporia priestor pri dome, kde by stála garáž, odpadne tiež riešenie garáže priamo v dome a tak sa ušetrí jedna izba, ktorá sa dá využiť mnohými spôsobmi. Dopravu auta do podzemného priestoru riešia malé autovýťahy. Sú hydraulické, alebo trakčné s nosnosťou do 5000 kg. Majú krídlové, alebo automatické dvere a sú vybavené protinárazovými lištami proti poškodeniu auta. Ovládať ich smie iba povolaná osoba (na čip, alebo kľúčom) a dajú sa ovládať iba zvonku pre privolanie a odoslanie výťahu. Ako garáž totiž slúži samotná výťahová šachta. Strojovňa býva umiestnená nad šachtou, alebo vedľa nej.

 

 

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

 

Inovácie vo výťahovej technike

 

Stavebné výťahy

 

Ďalšie články, rady a tipy týkajúce sa výťahov

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.treppenlifto.de, www.kuhniclub.ru, www.meico.ch