Kotvenie balkónaNiektoré bytové domy častokrát vykazujú technickú závadu uchytenia predsadených balkónov – lodžií vplyvom nesprávnej realizácie. Nesprávne zrealizované kotvenie vedie postupom času k obmedzeniu vzájomných vodorovných a zvislých posunov medzi konštrukciou lodžie a bytovým domom.

 

Tieto posuny vyvolané prírodnými činiteľmi, teplotnými zmenami , pod ktorými sa rozumie cyklické striedanie dňa a noci (tepla a chladu), a objemovými zmenami materiálov, spôsobujú postupné narúšanie konštrukcie a statiky lodžie. Radikálnym obmedzením týchto prirodzených posunov má za následok vznik vodorovných a zvislých trhlín na vnútorných stenách a stropoch lodžie. Keďže sa v tomto prípade nejedná len o estetickú chybu, je potrebné nájsť optimálne riešenie a reagovať na vzniknutý problém skôr, ako dôjde k nezvratnému poškodeniu balkóna či lodžie.

 

Jedným z najúčinnejších a cenovo menej náročných riešení je osadenie doplnkového rektifikovateľného kotvenia. Takéto systémové riešenie problému je možné vykonať bez akýchkoľvek zásahov do interiéru. Všetky stavebné práce sa vykonávajú výhradne z vonkajšej strany lodžie pomocou diamantovej vŕtacej sústavy. Po ukončení prác je samozrejmosťou vykonanie statických záťažových skúšok nových konštrukčných prvkov – kotiev. Napríklad záťaž na jednu kotvu, určenie maximálnej návrhovej sily na jednu stenu (dve kotvy), ťahová sila v kotviacej zostave a podobne. Statický výpočet slúži k potvrdeniu, že kotvy spĺňajú silové parametre.

 

 

 

Ďalšie články na tému Balkóny a lodžie  

 

1.2.2015© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: p44t.ru

(i.n.)