Cena projektu

 

- nie každému vyhovuje dispozícia a dizajn katalógového domu, každá zmena projektu je hodnotená akoby to bol nový projekt = dom na mieru, čím sa aj cenou dostanete na rovnakú úroveň...

 

Úspora peňazí

 

- pri vhodne zvolených materiáloch a konštrukcii, vieme docieliť úsporu peňazí pri samotnej výstavbe a hlavne v budúcnosti zníženie prevádzkových nákladov, čo pri katalógových domoch nie je možné...

 

Cena domu / cena projektu

 

- ak pri miliónovom náklade na stavbu chcete ušetriť pár Eur za projekt, nie vždy sa to vyplatí... pretože zo skúsenosti vieme, že architekt Vám vie ponúknúť také riešenie, že v konečnom dôsledku ušetríte niekoľkonásobne viac ako tých pár Eur, čo by ste ušetrili na začiatku...

 

Vy tam budete žiť

 

- katalógové projekty nemôžu vyhovovať všetkým, každý by tam určite niečo zmenil poľa seba a kúpiť si projekt iba preto, že je to lacné, nie je rozumné, pretože nestaviate dom na pár mesiacov a potom ho vymeníte, ako auto, ale vy tam budete žiť a potom môže byť neskoro, keď zrazu zistíte, že sa tam necítite príjemne alebo, že niečo nefunguje podľa Vašich predstáv.

 

 

projekt

 

 

PROJEKTOVANIE STAVIEB NA MIERU:

 

Každá rodina je jedinečnou skupinou ľudí s jedinečnými vzťahmi, spôsobom žitia a potrebami. Unifikované projekty rodinných domov či pravidelná kobercová zástavba im určite nemôže úplne vyhovovať. Práve pri obytných stavbách, ktoré tak veľmi ovplyvňujú každodenný život ľudí, je osobitý prístup k návrhu dôležitý, aby stavba plne rešpektovala spôsob žitia, potreby a predstavy jej obyvateľov. Cenovou "výhodnosťou" unifikovaných riešení nemožno vyvážiť škody spôsobené necitlivým prístupom k okoliu a k ľuďom, ktorí so stavbou prichádzajú dennodenne do styku. Profesia architekta predstavuje omnoho viac ako len samotnú tvorbu. Často treba zámer a nadšenie preniesť do fungujúceho a kvalitného diela.

 

Osobitý prístup k projektu

 

Samotnému projektovaniu predchádza presné definovanie Vašich predstáv a požiadaviek a to možno len na osobnom stretnutí. Náplňou prvého stretnutia, ktoré je samozrejme bezplatné, je ozrejmenie Vašich predstáv riešenia projektu. Výhodou je ak si už na úvodné stretnutie prinesiete kópiu katastrálnej mapy / geodetické zameranie a fotografie pozemku, objektu, ktorý má byť predmetom riešenia, čo samozrejme nie je podmienkou. Tieto materiály len umožnia lepšie si predstaviť danú situáciu a zvážiť potenciál prípadných zmien.  

Po osobnom stretnutí a obhliadke možno vypracovať v priebehu niekoľkých pracovných dní cenovú ponuku na daný projekt. Dodanie potrebných podkladov a prípadných ďalších požiadaviek je možné e-mailom.  

Nasleduje vypracovanie viacerých pracovných verzií riešenia projektu z dispozičného a hmotového hľadiska so zreteľom na Vaše požiadavky a predstavy. Z uvedených riešení si zvolíte najoptimálnejšie, jednotlivé detaily budú doriešené pri osobnej konzultácii. V prípade, že žiadna z uvedených verzií nevyhovuje vašim predstavám, budeme spoločne hľadať riešenie v novej verzii, kým nedosiahneme optimálne riešenie.  

Po vytvorení štúdie nasleduje projekčná fáza, v ktorej sú doriešené technické otázky projektu. Konzultácie sú zamerané na stavebné postupy a výber materiálov. Samozrejme aj v tomto ohľade sa môžete podieľať na technickom riešení stavby.  

Počas vybavovania stavebného povolania môžu vznikať rôzne otázky a požiadavky zo zainteresovaných inštitúcií. Rovnako v samotnom procese výstavby sa môže vyskytnúť potreba doriešenia niektorých detailov. Projektovaním sa moja práca nekončí. Za úspešnú spoluprácu považujem zrealizovanie Vášho projektu podľa Vašich predstáv.

 

architektBratislava.sk