Na celom svete riskujú milióny ľudí svoje zdravie pri práci. Podľa odhadov medzinárodnej robotníckej organizácie International Labour Organisation (ILO) zomiera denne 6 000 ľudí pri pracovných nehodách alebo ochoreniach. S cieľom upozorniť na túto tému uviedla ILO do života „Svetový deň pre bezpečnosť a zdravie na pracovnom mieste“. Dňa 28. apríla 2017 sa tento akčný deň koná už 15. krát.

 

Bezpečnosť na pracovnom mieste môže zachrániť život

 

Zákonná povinnosť: Posúdenie ohrozenia

 

Podľa zákonného nariadenia sa musia všetky ohrozenia v podniku analyzovať a dokumentovať v posúdení ohrození. Ku každému registrovanému ohrozeniu sa musia uviesť opatrenia, ktoré môžu nebezpečenstvo znížiť alebo odstrániť.

 

Opatrenia sú rozdelené do troch kategórií:

 

- technické ochranné opatrenia (napr. ochranné dvere na strojoch)

- organizačné ochranné opatrenia (napr. poučenie spolupracovníkov)

- opatrenia týkajúce sa osôb (napr. ochranný pracovný prostriedky )

 

Splniť požiarne predpisy

 

Nebezpečenstvá na pracovnom mieste sú rôznorodé: Kyseliny, horúčava, plamene a iskry, elektrické napätie, statické náboje a mechanické záťaže. Vyčistiť stroje a pracovné miesta a použitý materiál na čistenie jednoducho vyhodiť? Také jednoduché to v remeselníctve a priemysle nie je. Kto prijme znečistenia ako motorový olej, mazivo alebo laky, musí dodržať určené zákonné predpisy pre zaobchádzanie s použitým materiálom na čistenie. Kto zbiera použité handry vo svojich dielňach v otvorených nádobách, porušuje predpisy na ochranu pred požiarom a výbuchom. V kombinácii s olejovými znečisteniami sa môžu handry vznietiť, je jedno, či sú z papiera alebo z látky. Iskry pri zváraní alebo okuje stačia napríklad nato, aby sa zapálili.

 

 

Kto prijme znečistenia ako motorový olej, mazivo alebo laky, musí dodržať určené zákonné predpisy pre zaobchádzanie s použitým materiálom na čistenie.

 

Preto sa smú handry na čistenie uskladňovať podľa platného práva zásadne len v uzatvárateľných nádobách. To však znamená: Vždy, keď pracovník chce hodiť použitú handru do nádoby, musí ju otvoriť a následne ju znovu pevne uzatvoriť. Aby bolo možné túto teóriu v každodennej praxi uskutočňovať, má byť otváranie a zatváranie čo najjednoduchšie. Na tento účel vyvinula MEWA bezpečnostný kontajner „SaCon“. Je z odolného plastu, vrchnák má vstreknuté tesnenie a pomocou upínacích strmeňov je rýchlo a taktiež tesne uzatvárateľný. Je vybavený kolieskami, môže sa ľahko posúvať.

 

Kontajner je súčasťou servisného výkonu: MEWA preberie kompletný manažment látok pre handry na čistenie a odbremení vedúceho prevádzky ohľadom znečistených handier od požiadaviek Zákona o hospodárskom kolobehu a odpade. Toto opatrenie napomáha tomu, aby sa znížili náklady. Je možné ho uskutočniť v krátkej lehote bez väčšej námahy.

 

Bezpečnosť na pracovnom mieste môže zachrániť život

 

MEWA bezpečnostný kontajner SaCon s odolného plastu: vrchnák má vstreknuté tesnenie a pomocou upínacích strmeňov je rýchlo a taktiež tesne uzatvárateľný. Je vybavený kolieskami, môže sa ľahko posúvať.

 

www.mewa.sk