Pri určovaní tvaru strechy budúcej novostavby by mal architekt vychádzať hneď z viacerých dôležitých aspektov. Podstatná je jej funkčnosť, estetické a tak isto aj ekonomické hľadisko. Čo sa funkčnosti strechy týka, ovplyvňujú ju aj klimatické podmienky lokality, v ktorej sa bude dom nachádzať. Dobré je si taktiež uvedomiť, že čím je väčšia plocha strechy a jej sklon vyšší, tým vyššie budú tepelné straty v dome. Naopak, ak bude mať strecha menší sklon a nebude členená, úbytok tepla pri vykurovaní bude nižší.

 

 

Rovná alebo plochá strecha

 

je strecha so sklonom v rozpätí od 0 do 10° a je považovaná za strechu viacúčelovú. Je možné ju totiž využiť ako zastrešenie pre terasy, oddychové zóny ale aj ako zelenú oázu relaxu. Aj keď bola v minulosti skôr strašiakom ako lákadlom, dnešné moderné materiály z nej urobili módny hit, ktorý pôsobí veľmi efektne a esteticky, ale je i schopný šetriť náklady na vykurovanie v domácnosti, pretože pri jej využití sú úniky tepla cez jej rovinu len minimálne.

 

TYPY STRIECH

 

Pultová strecha

je jednoduchý typ strechy, najčastejšie využívaný pri stavbe nízkoenergetických a pasívnych domov. Často sa mylne zamieňa so strechou plochou. Jej sklon je väčší ako 10° a umožňuje v nej vytvoriť veľké presklené plochy orientované na slnečnú stranu, ktorými do interiéru prúdi energia a umožňuje energetické úspory. Strecha odvádza dažďovú vodu na jednu stranu, pretože má iba jednu šikmú rovinu.

 

Sedlová strecha

je najčastejšie vyskytujúci sa tvar strechy. Často sa využíva pri stavbe domov na vidieku, pretože má jednoduchý tvar s dvoma šikmými rovinami a svojím vzhľadom bez problémov zapadne do okolia. Sklon strechy sa môže pohybovať od 25 do 45°, čo umožňuje vytvoriť v podkroví bývanie, strechu preskliť, alebo je možné do nej zabudovať štíty trojuholníkového tvaru pre okná a balkóny. Sedlové strechy sú vhodné najmä pre lokality so zvýšeným výskytom zrážok, ktorých intenzita by mala priamoúmerne ovplyvňovať ich sklon.

 

Sedlová strecha

 

 

Valbová strecha

nachádza využitie pri výstavbe domov podlhovastého tvaru, v ktorých má podkrovie formu manzárd, presvetlených prostredníctvom vikierov a strešných okien. Valbová strecha sa skladá z dvoch kratších šikmých rovín v tvare trojuholníka, dvoch dlhších lichobežníkových rovín a spojovacieho hrebeňa. Je to teda pozdĺžna sedlová strecha, ktorá je na oboch stranách ukončená šikmým skosením, ktoré sa nazýva valba. Jej vyhotovenie je nielen prácnejšie, ale v porovnaní s predchádzajúci typmi striech, samozrejme aj drahšie. Tento druh strechy sa často využíva na zastrešenie domov v tvare písmena L.

 

Valbová strecha

 

 

Stanová strecha

Stanová strecha je v podstate strecha valbová, ale má tvar ihlana, najčastejšie nad štvorcovým pôdorysom. Všetky jej plochy majú rovnaký tvar a veľkosť a stretávajú sa v jednom bode. Pri výstavbe valbových striech platilo v minulosti pravidlo, že výška strechy sa rovná dĺžke strany štvorcového pôdorysu, dnes sa však už stanové strechy budujú len zriedkavejšie a keď, tak v plochejšom prevedení.

 

 

Manzardová strecha

Manzardová strecha má mohutný vzhľad a využíva sa všade tam, kde treba v maximálnej miere využiť priestory podkrovia. Jej konštrukcia je pomerne náročná, pretože jej spádové plochy musia byť zalomené tak, aby ich horná časť mala menší a dolná časť väčší sklon.

 

Manzardová strecha

 

Moderná architektúra sa často pohráva s prelínaním tvarov šikmých striech, kedy môžu vznikať kombinácie ako sedlová strecha s valbovou prístavbou, lomená sedlová strecha alebo rôzne klenuté konštrukcie.

 

 

Archív článkov

 

01.02.2010© Weby Group

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: holzbausulzer.at, zimmerei-arne-weisner.de, kickinger-bau.at