Vďaka chytrej stavebnej chémií nie je stavba domu sezónnou záležitosťouPamätáte sa na Tisícročnú včelu a ságu murárskej rodiny Pichandovcov, v ktorej mužská časť skoro zjari odchádzala na „múračky“? Veru tak, desiatky, ba stovky rokov sa murársky rituál v našich končinách nemenil: Chlapi sa od novembra do marca vracali zo stavieb domov a venovali sa hospodárstvu, pretože ak by zobrali do ruky kelňu, z ich stavbárskej tvorby by nič dobrého nevzišlo.  Platila totiž poučka, že mráz a malta nejdú dohromady. S výnimkou extrémnych teplotných výkyvov dnes môže byť aj vďaka výrobkom značky KIM-TEC stavebná sezóna takmer nepretržitá.

 

Hovorí sa, že čas sú peniaze. Štvrťročná pauza na stavbe domu či inej budovy nebola ničím príjemným tak pre stavebníka ako pre budúceho majiteľa domu. Fakticky ešte prednedávnom v zimnom období väčšina stavieb utíchala a vyzeralo to, že aj stavbári sa uložili k zimnému spánku. Pravdou však bolo, že sa pred chladnými mesiacmi muselo čerstvé murárske dielo zložito a často nákladne zakrývať a pred mrazom chrániť rohožami či riadne zaplachtovať. To všetko dlho trvalo a výsledok bol aj tak neistý. Nové murovacie materiály a chytrá stavebná chémia si však aj s týmto rizikovým ročným období na stavbách dokáže poradiť.

 

Príkladom je Nemrznúca zmes do betónu Kim-tec, ktorá významne urýchľuje tuhnutie a predovšetkým tvrdnutie cementových hmôt ako sú betóny, malty, potery a lepidlá. Takáto pomoc je v zimnom období pri práci na nezaplatenie. Nemrznúca zmes Kim-tec Frostfree bola pre práce pri teplotách pod bodom mrazu a pre hmoty, ktoré budú v styku napríklad s oceľovou výstužou, priamo vyvinutá. Ide o bezchloridový kvapalný urýchľovač tvrdnutia a prísadu proti mrazu s plastifikačným účinkom, určený do betónu a cementových mált. Táto zmes zlepšuje spracovateľnosť betónu, bod zmrznutia zámesovej vody sa znižuje, takže aj za nízkych teplôt má malta či betón hneď od začiatku vysokú pevnosť. Zvyšuje odolnosť voči pôsobeniu mrazu, neskracuje dobu spracovateľnosti čerstvej zmesi, vedie k rýchlemu nárastu počiatočnej pevnosti a k zvýšeniu konečnej pevnosti.

 

Podobnú úlohu v modernej stavbárčine zohrávajú plastifikátory do betónových zmesí a malty. Pomocou nich  je možné dosiahnuť významné zlepšenie spracovateľnosti zmesi bez zvýšenia obsahu vody v zmesi, čím sa obmedzí jej zmršťovanie, alebo k významnému zníženiu obsahu vody v zmesi bez zhoršenia jej spracovateľnosti. V najvyššej miere prispievajú k ľahšiemu ukladaniu a usadzovaniu čerstvej zmesi. Pri menšom obsahu vody v zmesi zvyšujú počiatočnú a konečnú pevnosť, "usadzovateľnosť" a trvanlivosť, obmedzujú zmršťovanie a priepustnosť vody výsledného betónu či malty. Ďalším pozitívnym dôsledkom použitia plastifikátorov malty zvyčajne býva vyššia priľnavosť betónu ku kamenivu alebo výstuži, vyššia chemická odolnosť a samozrejme mrazuvzdornosť.

 

V súvislosti s plastifikátormi do betónov, náterov a cementových mált sa môžeme stretnúť s cudzím výrazom „dispergácia“.  Dispergácia inými slovami znamená, že sa látky v prostredí rovnomerne rozptýlia. V prípade stekucovacieho účinku sa zvýši hutnosť, vodotesnosť a tiež výsledná pevnosť základového, architektonického a pohľadového betónu.

 

Ak teda aj pre vás čas znamená peniaze, neváhajte a obráťte sa na odborníkov zo spoločnosti KIMTEC.SK. S ich pomocou určite nájdete riešenie, aby sa čas vašej výstavby zbytočne neposúval o týždne a mesiace.

 

Foto: https://www.kimtec.sk