Výmenu okien, dverí a opravu balkónov a lodžií odporúčajú odborníci zaradiť ešte pred zateplením fasády domu, predíde sa tak mnohým technickým problémom. Balkóny by sa nemali zatepľovať bez toho aby sa najprv posúdil ich stav.

 

Poruchy balkónov a lodžií sú najčastejšie dôsledkom nedostatočnej tepelnej ochrany konštrukcií. Vznikajú tepelné mosty, ktoré spôsobujú kondenzáciu vodných pár vo vnútri železobetónovej konštrukcie a následnú koróziu oceľovej výstuže. To má za následok vypadávanie a odlupovanie častí betónu či vznik trhlín v železobetónovej doske. Do vytvorených trhlín postupne preniká voda, ktorá časom môže začať zatekať do ostatných konštrukcií, neskôr až do bytu. Výsledkom tohto procesu je narušenie statiky balkóna a jeho havarijný stav.

 

balkony tepelne mosty knauf insulation

 

Najprv oprava, potom zateplenie

 

„Dôležitým prvým krokom pred samotnou sanáciou je analýza reálneho stavu poškodenej konštrukcie balkóna alebo lodžie. Je potrebné odstrániť príčiny vzniku porúch, nielen ich dôsledky,“ upozorňuje Miroslav Zliechovec, produktový manažér Knauf Insulation Nová Baňa.

 

Na to sa však v praxi neraz zabúda v snahe ušetriť náklady, prípadne sa opravy realizujú nedostatočne a neprofesionálne.  Treba si uvedomiť, že kozmetické úpravy povrchov novými nátermi či omietkami, novými dlažbami, mnohokrát uloženými na starej pôvodnej dlažbe, nemajú spravidla dlhú životnosť. Náklady na opätovnú opravu sú často omnoho vyššie ako ušetrené financie.

 

Ako sa zatepľujú balkóny

 

Pri rekonštrukcii bytového či rodinného domu by mali byť zateplené všetky konštrukcie, ktoré sú spojené s obvodovou stenou, pretože môžu predstavovať tepelný most. Ten predstavuje tepelné straty, ale aj riziko tvorby kondenzácie na vnútornej strane obvodovej steny.

 

Komplexná sanácia balkónov a lodžií by mala zahŕňať:

 

- Výmenu alebo opravu konštrukcií zábradlia, pričom treba myslieť na vhodnú protikoróznu ochranu.

- Dôležité je aj odstránenie pôvodných súvrství na balkóne či lodžii, teda dlažby, poteru, hydroizolácie a klampiarskych prvkov.

- Obnaženú balkónovú dosku treba ošetriť reprofilačnými maltami v miestach oddelenia nesúdržných betónových častí.

- Nasleduje zateplenie nášľapnej plochy dosky spádovými klinmi a zhotovenie novej hydroizolačnej vrstvy s hydroizolačnými páskami v mieste detailu stykov dosák s obvodovým panelom. „Minimálna hrúbka tepelnej izolácie by mala byť aspoň 40 mm.

- Netreba zabúdať na finálnu ochrannú vrstvu protišmykových dlaždíc a zateplenie podhľadov a čiel železobetónových dosiek.

 

Mnohí dodávatelia zatepľovacích systémov ponúkajú aj špeciálne systémy pre opravu balkónov,“ dodáva Miroslav Zliechovec. 

 

zatelpenie balkonov a lodzi knauf insulation

 

Čo sa dá robiť po ukončení zateplenia

 

Nie vždy je možné urobiť všetko naraz, preto môže byť zateplenie realizované aj postupne, no časové odstupy by mali byť čo najkratšie.

 

- Aby po zateplení nebola narušená izolácia nesprávnou manipuláciou, mali by sa  ešte pred ním montovať technické doplnky, napríklad sušiaky na bielizeň, klimatizačné jednotky a podobne.

- Pri osádzaní okien je nutné špáry  precízne utesniť nízkoexpanznou, čiže PUR penou a z vnútornej strany spoj okna a steny prekryť parozábrannou fóliou. „Po rekonštrukcii by sa musela vrstva izolácie vŕtať a to by mohlo zapríčiňovať zatekanie do zatepľovacieho systému,“ varuje Miroslav Zliechovec z Knauf Insulation.

 

Realizácia takýchto úprav je náročná na presné prevedenie a dokonalé utesnenie, preto je potrebné zveriť ju do rúk odborníkom. Nakoniec je však dôležité povedať, že taléto zásahy by mali byť minimálne. 

 

Zvažujete zateplenie svojho balkóna, či lódžie? Neviete, ako si vybrať vhodný izolačný materiál?

Navštívte naše webové stránky, alebo kontaktujte našich odborníkov.