AddCare, stavebné povolenie na kľúč, stavebné konanie Šaľa, Nitra, Trnava

AddCare s.r.o., stavebné konanie a stavebné povolenie na kľúč

AddCare s.r.o. Stavebné konanie Šaľa, Nitra, Trnava, Bratislava. Neznášate „papierovačky“ a zdÍhavé vybavovanie na úradoch? Zháňate projektanta a stavebné povolenie? Potrebujete územné rozhodnutie? Chcete mať stavebné povolenie alebo kolaudáciu z krku bez stresu a námahy? Vybavíme vám stavebné povolenie na kľúč! Pôsobíme v krajoch: Nitra, Trnava, Bratislava, Trenčín, Žilina (stavebné konanie 2018)

Zabezpečíme vám komplexné služby v oblasti "inžinierska činnosť - stavebný inžiniering", a to najmä: vybavenie stavebného povolenia, vybavenie územného rozhodnutia alebo kolaudácie, EIA dokumentáciu pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie a iné.

Adresa:Sládkovičova 2051/52, 92701 Šaľa
Telefón:+421948472023
E-mail:info@addcare.sk
www:www.stavebnekonanie.eu
Sociálne siete:

Ak neznášate „papierovačky“ a zdÍhavé vybavovanie na úradoch, ak hľadáte projektanta a potrebujete vybaviť stavebné povolenie na kľúč...

Ak neviete aký je postup pri vybavovaní stavebného povolenia, alebo ak potrebujete poradiť...

Jednoducho ak chcete mať vybavovanie na úradoch a papierovačky spojené so stavebným povolením z krku!

Ideálnou voľbou je pre vás špecializovaná firma na vybavenie stavebného povolenia/firma zaoberajúca sa inžinierskou činnosťou.

Vyhnite sa stresu a komplikáciám! Starosti s vybavovaním povolení na úradoch prenechajte nám. Sme tu pre vás. Stavajte s nami! Stavajte s radosťou!

Aké služby pre vás radi zabezpečíme?

– komplexné spracovanie EIA dokumentácie (enviromentálny zámer/oznámenie o zmene prevádzkovaje činnosti) pre konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a koordinácia zisťovacieho konania, spracovanie vyhodnotenia spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia zo zisťovacieho konania

– kolaudácia, povolenia na uvedenie priestorov do prevádzky, búracie povolenia, konania o zmene dokončených stavieb t.j. povolenia pre prístavba, nadstavba, vstavba, konania o zmene stavby pred dokončením

– ohlásenie drobnej stavby (napr. elektrická prípojka, vodovodná prípojka), stavebných úprav a pod.

– zmluvná dokumentácia v stavebnom práve (príslušné súhlasy, vecné bremená, kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, návrhy na vklad do katastra nehnuteľností)

- rozhodnutia o pridelení súpisného (orientačného) čísla, zápis stavby do katastra nehnuteľností

– vyňatie odňatie poľnohospodárskej (ornej) pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu PPF na príslušnom pozemkovom úrade t.j. zabezpečenie rozhodnutia o odňatí pôdy a podkladov k nemu, vypracovanie bilancie skývky kumusového horizontu do 1000m2/nad 1000m2, vypracovanie súvisiacej dokumentácie: Vyhodnotenie dôsledkov individuálneho stavebného zámeru

– zmluvná dokumentácia v stavebnom práve (príslušné súhlasy, zmluvy o vecných bremenách (vrátane zmlúv o budúcich zmluvách), kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, návrhy na vklad do katastra nehnuteľností, iné zmeny v zápisom v KN (napr. výmaz záložného práva, konania o zázname)

– zmluvy potrebné k pripojeniu na verejné distribučné inžinierske siete (SPP, elektrická energia, voda a kanalizácia)

– projektová dokumentácia všetkých stupňov pre občianske stavby, inžinierske stavby (komplexné architektonické služby), statický posudok

– geometrický plán, vytýčenie stavby na pozemku, inžiniersko-geologické prieskumy IGP, hydrogeologické prieskumy

– energetické certifikáty ku kolaudácii, odborné preklady prevádzkových dokumentov

– stavebné povolenia na reklamné, informačné alebo propagačné zariadenia (billboardy), určenie dopravného značenia, povolenia na činnosť v ochrannom pásme cesty, povolanie na vjazd na pozemok z cesty I., II. a III. triedy

– dodatočné stavebné povolenia – legalizácie stavieb, zastupovanie v konaní o štátnom stavebnom dohľade

– poradenstvo pred kúpou stavebného pozemku, preverenie existencie a dimenzií inžinierskych sietí.

Súčasťou našich služieb sú aj konzultácie a odborné poradenstvo ohľadne správnych konaní vedených podľa Stavebného zákona (územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie a iné).

Jednoducho kompletný stavebný inžiniering.

Mať domov je teraz jednoduchšie!
Spolu si poradíme!

AddCare s.r.o.

*Pôsobíme predovšetkým v krajoch: Nitriansky, Trnavský, Bratislavský, Trenčiansky, Žilinský kraj. (stavebné povolenie 2018)

ibr.jpg

Osobné stretnutia je vždy potrebné vopred si dohodnúť telefonicky

DeňDopoludniaPopoludní
Pondelok:9.00 – 17.00
Utorok:9.00 – 17.00
Streda:9.00 – 17.00
Štvrtok:9.00 – 17.00
Piatok:9.00 – 17.00
Sobota:podľa dohody

AddCare s.r.o.

Naša kancelária sídli na ul. Vlčanská 6A, Šaľa.Vlčanská 6A, tel.: 0948472023, www.stavebnekonanie.eu

Články 1-1 z 1
obr.jpg

To najdôležitejšie, čo by ste mali vedieť o povoleniach, ak chcete stavať

Čo treba vybaviť na úradoch pred stavbou? Kedy potrebujete vybaviť stavebné povolenie a kedy stačí ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav alebo udržiavacích prác? Ktoré stavebné práce možno realizovať aj bez ohlásenia?

Články 1-1 z 1
Firma nemá žiadne videá
Firma nemá žiadne akcie
ist_5065133.jpg

Stavebné povolenie na kľúč 2019

Radi vám poskytneme služby v oblasti stavebného inžinieringu - povolenia máte vybavené bez námahy. Zabezpečíme územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudáciu, odňatie poľnohospodár. pôdy.Viac informácií nájdete na adrese https://www.stavebnekonanie.eu

ist_5065133.jpg

Stavebné povolenie na kľúč 2019

Radi vám poskytneme služby v oblasti stavebného inžinieringu - povolenia máte vybavené bez námahy. Zabezpečíme územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudáciu, odňatie poľnohospodár. pôdy.Viac informácií nájdete na adrese https://www.stavebnekonanie.eu

FB_cover.jpg

Stavebné povolenie na kľúč, Kolaudácia, Inžiniering,EIA - NR, BA, TT kraj

Radi vám poskytneme služby v oblasti stavebného inžinieringu - povolenia máte vybavené bez námahy. Zabezpečíme územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudáciu, odňatie poľnohospodár. pôdy.Viac informácií nájdete na adrese https://www.stavebnekonanie.eu

Firma nemá žiadnu pracovnú ponuku.
Páčil sa Vám tento článok? Registrujte sa na odber noviniek E-mailom alebo nás zdieľajte!

Kde nás nájdete

temp image

Fotogaléria

Zaradenie v kategórii