Skúšobná, certifikačná organizácia, LIGNOTESTING, Bratislava

LIGNOTESTING, skúšobná, certifikačná organizácia, Bratislava

Samostatá skúšobná a certifikačná organizácia, ktorá je zameraná na skúšanie a certifikáciu výrobkov a materiálov používaných v stavebníctve na báze dreva, kovov a plastov ale i náterových látok, lepidiel a ochranných prostriedkov na drevo.

Samostatá skúšobná a certifikačná organizácia, ktorá je zameraná na skúšanie a certifikáciu výrobkov a materiálov používaných v stavebníctve na báze dreva, kovov a plastov ale i náterových látok, lepidiel a ochranných prostriedkov na drevo.

Adresa:Technická 5, 821 04 Bratislava
Telefón:02/4363 2957
Kontaktná osoba:Ing. Tatiana Fačková
E-mail:lti@lignotesting.sk
www:www.lignotesting.sk

LIGNOTESTING, a.s. Bratislava je samostatnou skúšobnou a certifikačnou organizáciou, ktorá je zameraná na skúšanie a certifikáciu výrobkov a materiálov používaných v stavebníctve na báze dreva, kovov a plastov (konštrukčných materiálov, okien, dverí, podlahovín, obkladov, stavebného kovania na okná a dvere, izolačného skla, prvkov drevených stavebných konštrukcií, spájacích prostriedkov na drevo ai.), ale i náterových látok, lepidiel a ochranných prostriedkov na drevo.
Prostredníctvom svojho akreditovaného certifikačného orgánu PROCERT pôsobí aj v iných oblastiach výrobkov, výrob a služieb pri certifikácii manažérskych systémov (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).
Na zabezpečenie svojich nosných činností má akreditované skúšobné laboratórium, vybudovaný certifikačný orgán na certifikáciu výrobkov a inšpekčný orgán.

LIGNOTESTING, a.s. je autorizovanou osobou č. SK02 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na skúšanie, certifikáciu zhody, certifikáciu vnútropodnikovej kontroly a inšpekcie stavebných výrobkov podľa zákona NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a notifikovanou osobou č.1478 k Smernici 89/106/EHS o stavebných výrobkoch (CPD).

LIGNOTESTING, a.s. sa aktívne zúčastňuje na tvorbe, revízii a harmonizácii technických noriem. V oblasti technickej normalizácie a hodnotenia vlastností výrobkov vykonáva pre svojich klientov aj poradenské, konzultačné, expertízne a informačné činnosti.

ligno 1.jpg
Otváracie hodiny nie sú zadané.
Firma nemá vyplnené žiadne pobočky
Firma nemá žiadne články
Firma nemá žiadne videá
Firma nemá žiadne akcie
Firma nemá žiadne ponuky
Firma nemá žiadnu pracovnú ponuku.
Páčil sa Vám tento článok? Registrujte sa na odber noviniek E-mailom alebo nás zdieľajte!

Kde nás nájdete

temp image

Fotogaléria

Zaradenie v kategórii