SK GEODETI Bratislava - geodetické práce, kataster nehnuteľností

SK GEODETI, s. r. o. geodetické práce

Ponúkame klientovi kvalifikovaných odborníkov so špecializáciou na služby v oblasti katastra nehnuteľností, inžinierskej geodézie a architektúry. Naša firma ponúka kvalitné, spoľahlivé a hlavne flexibilné služby v týchto oblastiach. Súčasne ponúkame aj poradenské a konzultačné služby vykonávané autorizovanými geodetmi a architektami.

Naša firma ponúka kvalitné, spoľahlivé a hlavne flexibilné služby v týchto oblastiach: kataster nehnuteľností, inžinierska geodézia a architektúra. Súčasne ponúkame aj poradenské a konzultačné služby vykonávané autorizovanými geodetmi a architektami.

Adresa:Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava-Staré Mesto
Telefón:0911 686 666, 0917 621 180
Kontaktná osoba:Ing. Martin Duška
Mobil:
E-mail:skgeodeti@gmail.com
www:www.skgeodeti.sk

Novinka!
Ponúkame vybrané geodetické práce napr. geometrické plány na SPLÁTKY.

Služby:

Inžinierska geodézia

budovanie vytyčovacej siete
priestorové vytýčenie stavieb a staveniska
výpočet kubatúr
podzemné a nadzemné vedenia
meranie posunov stavebných objektov
zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov
pozdĺžne a priečne profily
vyhotovenie polohopisných a výškopisných podkladov
meranie fasády budov ( napr. pre účely zatepľovania )
tvorba 3D

Kataster nehnuteľností

geometrický plán na zameranie stavieb
geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie
geometrický plán na rozdelenie pozemkov
geometrický plán na zameranie ku kolaudácii
geometrický plán na vyznačenie vecného bremena
vytyčovanie hraníc pozemkov
identifikácia pozemkov
právne poradenstvo

Mapovanie

účelové mapy všetkých mierok
predprojektové polohové a výškové zameranie
porealizačné zameranie
zameranie do digitálnej mapy
pozemkové úpravy
letecké snímky
digitálna fotogrametria

V zozname sú uvedené najžiadanejšie geodetické a kartografické práce. Kontaktujte nás na 0911 686 666 alebo 0917 621 180, ak požadujete službu, ktorá tu nie je vypísaná.

Architektonický ateliér

architektonické štúdie
územné plány obcí a miest
projekt pre územné rozhodnutie
projekt pre stavebné povolenie
kompletné výstupy špecialistov
záhradná architektúra
projekt obnovy historických pamiatok
poradenstvo

obr kopie.jpg
Otváracie hodiny nie sú zadané.
Firma nemá vyplnené žiadne pobočky
Firma nemá žiadne články
Firma nemá žiadne videá
Firma nemá žiadne akcie
Firma nemá žiadne ponuky
Firma nemá žiadnu pracovnú ponuku.
Páčil sa Vám tento článok? Registrujte sa na odber noviniek E-mailom alebo nás zdieľajte!

Kde nás nájdete

temp image

Zaradenie v kategórii