Inžinierske siete - prípojky k objektu - predaj

Firmy 1-14 z 14

Videá pre tému: Inžinierske siete - prípojky k objektuviac videí

Inžinierske siete - prípojky k objektu - predaj

Partneri sekcie

 • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

 • Odhlučnené systémy vnútornej domovej kanalizácie

  Odhlučnené systémy vnútornej domovej kanalizácie

  Odpadové potrubie je popri hlučných susedoch a dopravnej premávke výrazným zdrojom hluku v obytných priestoroch. Odpadové potrubie patrí k technickému vybaveniu bytov či domov a v súčasnej dobe jeho hlučnosť/nehlučnosť...

 • Biologické čistenie odpadových vôd

  Biologické čistenie odpadových vôd

  Väčšina čističiek odpadových vôd zhotovovaných k rodinným domom či rekreačným objektom sú biologické čističky odpadových vôd. Za biologickú čističku odpadových vôd možno zaradiť nádrž na vodu.

 • Čistenie odpadových vôd a umiestnenie ČOV

  Čistenie odpadových vôd a umiestnenie ČOV

  Čo sa umiestnenia ČOV týka, môžete si vybrať z troch spôsobov. Alebo ju umiestnite na úrovni terénu, alebo ju zapustíte pod jeho úroveň tak, že ju zasypete a prekryjete vrstvou zeminy.

 • ČOV - malé domové čistiarne odpadových vôd

  ČOV - malé domové čistiarne odpadových vôd

  Na mnohých, najmä menších dedinách, kde je termín zahájenia výstavby kanalizácie ešte veľkou neznámou, riešia tento problém majitelia nových rodinných domov prostredníctvom realizácie žúmp alebo domových čistiarní odpadových vôd.

 • Malé ČOV a legislatíva

  Malé ČOV a legislatíva

  Ak sa občan rozhodne čistiť odpadovú vodu v domovej čistiarni s vypúšťaním predčistenej vody do povrchových alebo podzemných vôd, berie na seba povinnosti prevádzkovateľa vodného diela.

 •